All

OP WEG NAAR 2020 !

Nu de huidige president  D.D. Bouterse conform artikel 8 van de Grondwet is herkozen, ben ik ervan overtuigd, dat indien vraagstukken van nationale aard die ernstig de aandacht van de overheid vragen doelmatig en efficiënt worden aangepakt, dan zullen  wij tóch een leefbaarder Suriname hebben.
En wel een land met een stabiele economie en een veiliger gevoel !

Persverklaring van de VHP-Fractie in De Nationale Assemblée

De fractie van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) in De Nationale Assemblée,  wenst het hierna volgende te verklaren:
Zoals bekend is de VHP een samenwerking aangegaan met andere politieke partijen om gezamenlijk in V7 verband deel te nemen aan de algemene verkiezingen op 25 mei 2015, met als doel regeermacht te verwerven. Het is bekend dat deze verkiezingen voor de VHP geen mogelijkheden hebben opgeleverd regeermacht te doen verwerven.

Pages