All

Brief aan de President van de Republiek Suriname

Aan:      de President van  de Republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse,
             d.t.k.v. de Voorzitter van De Nationale Assemblée,
             Mw. drs. J. Geerlings-Simons.

Heer President,
Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, Lid van De Nationale Assemblée, benadert u hierbij krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, ter beantwoording van de hierna volgende vragen;
Ondergetekende wenst,

Pages