All

Terugblik 8 maanden VHP meet the people campagne

In oktober 2013 vond de kick-off van de “VHP Meet the People Campagne” onder leiding van  VHP-voorzitter Chan Santokhi.  Met de “Meet the people Campagne” is de VHP  begonnen aan een unieke politieke veldcampagnevoering.

Deze campagne is tot nu toe een ongekend groot succes geworden. Na de kick-off van ‘meet the people campagnes’ in de verschillende districten onder leiding VHP Chan Santokhi zijn de campagnes verder voortgezet door de lokale structuren van de VHP. 

Richtlijnen en procedures VHP financieel beleid

Op woensdag 25 juni j.l. heeft het hoofdbestuur van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) de vastgestelde richtlijnen en procedures voor het te voeren financieel beleid van de VHP goedgekeurd. 

Het was noodzakelijk dat, met het oog op de komende verkiezingen en de daarmee gepaard gaande kosten, er struktureel; adequaat; transparant; duurzaam en controleerbaar inkomsten- en uitgaven beleid werd geformuleerd. 

Pages