All

Ondernemer schenkt 5 auto’s aan de VHP

Vandaag, 3 juli 2014 is het precies 3 jaar geleden dat Chan Santokhi als voorzitter werd gekozen van de Vooruitstrevende Hervomings-Partij(VHP). En op deze mooie dag heeft een ondernemer de VHP voorzitter verrast, door 5 auto’s te schenken aan de partij. Santokhi zegt heel erg blij te zijn met de voertuigen en bedankte de ondernemer voor het gebaar dat hij heeft gemaakt. Eerder hebben ook andere ondernemers auto’s geschonken aan de partij.

Stemfie: Sprake van vrije en geheime verkiezingen?

Het maken van een “selfie” bij de stembus of stemfie door een Nederlandse politieke leider  heeft waarschijnlijk de manipulatieve breinen van de NDP propagandamachine extra geactiveerd. Deze zouden  volgens hetgeen via  social media en in de wandelgangen bekend is geworden, een groot aantal Smartphones willen verdelen onder jongeren die behoren tot personen die  voor de eerste keer hun stemrecht zullen uitbengen.

Pages