All

Lezing en Installatie VHP Kernen Lelydorp

Op vrijdagavond 1 augustus is in het E.brielle Stadion (LSB) een lezing gehouden met als thema: “De rol van de jongeren in de politiek”. De politicoloog  dr. Hans Breeveld was de inleider. Volgens de heer Hans Breeveld gaat het in de politiek om macht en belangen. 

De jongeren moeten nagaan welke belangen door politici worden behartigd. Gaat het om nationale belangen, partijbelangen of de belangen van vrienden en familie? Dit moet het criterium zijn voor de jongeren om politici te beoordelen.

Pages