All

De Dag van de Marrons

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP)feliciteert alle Surinamers maar in het bijzonder de Marron broeders en zusters, met de herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’.                                  

De Dag van de Marrons is een belangrijke herdenkingsdag voor de Marrons,  omdat ze nu in vrijheid leven. Maar het is goed om bij onszelf na te gaan wat vrijheid is. Ben ik daadwerkelijk vrij? 

Pages