All

Leaders Empowerment Program

Verslag Leaders Empowerment Program

“ Women in Politics”

De Nationale Assemblee en UNDP, 24-16 0ktober 2014, Hotel Courtyard Marriot.

Van 24 t/m 26 oktober 2014, organiseerde de voorzitter van de Nationale Assemblee, mw Jenny Simons, in samenwerking met de UNDP de Women en Politics training, voor het beter zichtbaar maken van de vrouwen bij de komende verkiezingen, dwars door alle politieke partijen heen en ook voor het versterken van een aantal van deze vrouwen.

Dag van de Verenigde Naties

Elk jaar op 24 oktober herdenken landen de Internationale Dag van de Verenigde Naties. Zo ook op 24 oktober van dit jaar op welke dag de organisatie zelf centraal staat. 

De Verenigde Naties of de VN zijn opgericht in 1945 na de Tweede Wereldoorlog. Officieel zijn ze op 24 oktober 1945 van start gegaan na bekrachtiging van hun Handvest.

Vandaar dat sedertdien 24 oktober wordt herdacht als de Dag van de Verenigde Naties. 

Pages