All

V7 geregistreerd; campagne gaat nu beginnen

V7 de na pasi e kon..., tijd voor verandering. De partijaanhangers leggen met leuzen uit waar de combinatie voor staat. Zij zwaaien enthousiast met de vlaggen, terwijl ze uit volle borst zingen. De NPS brassband begeleidde de V7 tot aan de voordeur van het Centraal Hoofd Stembureau (CHS), in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). V7 heeft zich vandaag feestelijk geregistreerd. 

Anand Ramjilal verliest kortgeding

De VHP heeft het kortgeding dat door Aanand Ramdjielal was aangespannen tegen het VHP bestuur gewonnen. Ramdjilal eiste van de rechtbank dat alle besluiten en beslissingen die waren genomen op de partijraadsvergadering van 31 augustus 2014,  nietig zouden worden verklaard. Hij vond dat de besluiten en beslissingen van het hoofdbestuur in strijd waren met de statuten, het hoofdbestuur zou volgens hem niet bevoegd zijn de intentie verklaring voor samenwerking met andere politieke partijen te tekenen. De rechter heeft de juiste beslissing genomen en derhalve is zijn eis afgewezen.

“DIASPORA SPECIAAL MET VERKIEZINGSTRIP NAAR SURINAME”

De Stichtingen “Oranje Diaspora” en “Het Diaspora Ondernemershuis”, organiseerden gezamenlijk op maandag 9 maart jl. een besloten seminar over de “Diaspora-Trip” in Den Haag. 

Dit mini-seminar was een kick-off in verband met voorbereidingen die getroffen worden, waarbij Diaspora delegaties zich formeren, voor een speciale trip richting Suriname: De Diaspora Verkiezingstrip. Surineds gaan al dan niet -in delegatieverband-  in de maanden april en vooral mei 2015, speciaal naar hun land terug, in verband met de Verkiezingen van 25 mei. 

Pages