All

Criminaliteit geen kans geven om te groeien

Op een zeer drukke VHP vergadering te Saramacca liet VHP voorzitter Santokhi, duidelijk doorschemeren dat we de criminaliteit geen kans meer moeten geven om te groeien. Het is schandalig dat criminelen niet worden opgepakt. 

Het is verschrikkelijk dat de regering u niet voldoende bescherming kan bieden.  Het een schande  dat u zich moet wenden tot particuliere beveiligingsbedrijven.  En als wij samen vooruit willen komen, dan zullen wij samen hard moeten werken. 

VHP houdt partijraadsvergadering

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) heeft op zondag 29 maar 2015 een landelijke bijeenkomst van de partijraad gehouden. Het hoofdbestuur heeft deze vergadering met inachtneming van alle partijregels voorbereid en bijeengeroepen.

De partijraadsvergadering had een besloten karakter, het was slechts toegankelijk voor partijraadsleden (dagelijkse besturen van de kernen). Voor deze vergadering is quorum verleend waardoor de vergadering kon beginnen.

Pages