V7 Verkiezingsprogramma

Bouwen aan de toekomst is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid!

Wij, de politieke partijen verenigd in de politieke combinatie V7, erkennen dat wij zowel rechten als verantwoordelijkheden hebben, en dat de wegen die leiden naar onze toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

V7 wil samen met u werken aan het ontwikkelen van één Surinaamse natie. Als Surinamers verdienen wij verantwoord en inspirerend leiderschap, dat ons leidt naar het realiseren van één gedeelde uitdaging:

Ons land op te bouwen tot een waardige, democratische, harmonische, veilige en welvarende natie.

Wij willen leven in een Suriname dat aan alle Surinamers, op elk maatschappelijk gebied, gelijke ontwikkelingskansen biedt, en mogelijkheden om ieders talenten tot ontwikkeling te brengen.

Het is echter belangrijk te beseffen dat welvaart en welzijn het resultaat zijn van een gedegen visie, een planmatige aanpak, gedrevenheid en inspanning van velen in de natie.

Vrede, welzijn en welvaart voor de huidige en toekomstige generaties Surinamers zal alleen gegarandeerd zijn wanneer wij bereid zijn om onbevreesd datgene dat verkeerd is te corrigeren, en in duurzaam partnerschap vastberaden het V7 beleid uit te voeren.

Met de reeds opgedane ervaring kunnen wij met uw mandaat, medewerking en inzet, de doelen die wij ons hebben gesteld zeker realiseren.

Paramaribo, april 2015
De Politieke Combinatie V7