VHP Partijprogramma 2015 - 2020

Op 25 mei 2015 vinden de verkiezingen voor De Nationale Assemblee (DNA) plaats. De kiezers beslissen op die dag dan aan welke partij dan wel combinatie van partijen zij de zorg voor de toekomst van Suriname zullen toevertrouwen.

De politieke partij, de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (V.H.P.), is opgericht in januari 1949, met diverse grondbeginselen en waarden als basis. Doel van de VHP is om een welvarende en rechtvaardige natie te vormen, waarin eenieder een kwalitatief goed bestaan zal kunnen opbouwen en koesteren. De VHP streeft naar verhoging van welvaart en welzijn voor het Surinaams volk middels het ontwikkelen van een sterke economie op korte en lange termijn, met gelijke kansen voor eenieder, op educatief, medisch, sociaal en cultureel gebied e.a. waarbij de veiligheid en het rechtsgevoel in het land gewaarborgd zullen zijn. Toekomstige generaties zullen de vruchten van deze inspanningen ook verder kunnen plukken.

Op 22 december 2012 heeft het hoofdbestuur van de VHP een redactiecommissie geïnstalleerd, welke tot hoofdtaak had, het Partijprogramma 2015-2020 op te stellen. Het moet moderne visies en ideeën uitdragen, het geloof en vertrouwen vergroten, vooruitstreven uitzien, gebaseerd op de realiteit. Een partijprogramma is een heilig document van een politieke partij, waarin globaal de hoofdpunten en planning staan. Uit dit partijprogramma zal vervolgens het verkiezingsprogramma 2015 worden gedestilleerd.

Het karakter van het programma is er een van een z.g. groeidocument; op 18 januari 2014 werd de versie aan de voorzitter van de VHP overhandigd. Het algemeen kader is onder headlines en subissues beschreven, aangepast aan feedback vanuit de structuren van de partij en een inventarisatie van de issues die spelen in de verschillende districten. De finale versie van de PP is in de afgelopen maanden verder uitgebouwd, via workshops en gesprekken. Wij vertrouwen erop dat dit partijprogramma u allen wel aanspreekt.

De inhoud van het Partijprogramma is mogelijk geworden door diverse bijdragen van commissies, structuren en gelederen, en individuele personen van de VHP. De rapporten in de referentielijst moeten niet los worden gezien van deze PP, maar als een vervolgdocument. Wij danken tenslotte alle partijstructuren en personen voor hun bijdragen aan de PP, in het bijzonder de commissies.

Paramaribo, 15 April 2015