Wederom historische stap transformatieproces

Op de eerste officiële bestuursvergadering op 18 juli 2016 van het jongstleden gekozen hoofdbestuur van de VHP onder leiding van Chan Santokhi, is er wederom een historische stap gezet in de richting van de verdere transformatie van de partij naar een grotere nationale partij.
Voor het eerst in de zeer rijke geschiedenis van de VHP is er een "niet traditionele" VHP’er benoemd tot 1e vervanger van de Voorzitter, in de persoon van de ondervoorzitter Drs. Glenn Oehlers.

Voor het eerst zal een Surinamer die niet tot de Hindostaanse etnische groep behoort, het boegbeeld zijn van de partij, bij ontstentenis of afwezigheid van voorzitter Santokhi. Zowaar na 67 jaar een zeer goede stap.

Als 2e vervanger van de voorzitter is benoemd de ondervoorzitter de heer Mahinder Rathipal een "oude getrouwe" binnen de VHP.
Het is dit bestuur menens om een van de speerpunten in deze bestuursperiode, namelijk het opengooien van de deuren voor alle etnische groepen in Suriname, ook daadwerkelijk gestalte te geven teneinde de grootste politieke partij van Suriname te worden.

Van welke etnische groep de Surinamer ook afkomstig is, is het indachtig de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement mogelijk,voor ieder lid de top te bereiken binnen de partij, waarbij het leidprincipe is: hard werken en draagvlak creëren.

Voorwaar een boodschap aan allen die een functie bekleden binnen de 15 organen en commissies van de partij genoemd in de partij reglementen. De overige ondervoorzitters zijn drs. Asis Gajadien, mr. Urmie Joella en drs. Maaltie Sardjoe, die allemaal afzonderlijke beleidsfuncties toebedeeld gekregen hebben.

De bedoeling is dat alle bestuursleden afzonderlijke taken zullen krijgen om op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve inspanningen het VHP beleid uit te dragen.

VHP