Uitnodiging

Paramaribo, 29 juni 2016

Geachte redactie,
bij deze heeft de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) het genoegen
uit te nodigen voor de bijwoning van een Partijcongres welk gehouden wordt
op zondag 3 juli 2016. Op dit Partijcongres zal ook hoofdbestuursverkiezingen
gehouden worden. Tijdens dit partijcongres wordt u in de gelegenheid gesteld
verslag te doen c.q. vast te leggen.

Datum : zondag 03 juli 2016
Tijd : 11.00 uur.
Locatie : Stichting de Olifant

Namens het hoofdbestuur

Voorzitter,

Ch. Santokhi