Oproep VHP: Stop het wanbeleid bij de EBS

Zonder voldoende en betaalbare energie is ontwikkeling van de samenleving niet mogelijk. De Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft in deze een cruciale taak om de gemeenschap daarin te voorzien. Het is jammer te moeten constateren dat de EBS helaas daarin niet voldoende is geslaagd. De oorzaken van dit falen is ook gelegen in slecht management en wanbeleid bij de EBS zelf. Zoals het nu eruit ziet is de EBS door handelingen van gezaghebbenden, in en buiten het bedrijf, ernstig benadeeld voor vele miljoenen dollars en euro’s. Het bedrijf wordt inderdaad geplaagd door ernstige schandalen.

De VHP juicht daarom het strafrechtelijk onderzoek toe naar de strafbare feiten en hoopt dat wandaden en wanbeleid niet ongestraft zullen blijven. De VHP ziet de EBS is een belangrijke ontwikkelingspartner. Ook dit bedrijf heeft absoluut een competente leiding nodig, die hart heeft voor het bedrijf en voor de belangen van de samenleving, en die niet blijft steken in enge privé belangen.Te midden van al het onbehoorlijk bestuur vanuit de EBS leiding met ernstige gevolgen voor de totale samenleving, heeft de regering de prijs voor de stroomvoorziening verhoogd. Afbouw van subsidies aan het volk heet dat.

Naar schatting zal de EBS door deze prijsverhoging een miljard SRD extra per jaar verdienen. In feite zal dit bedrag komen in de handen van de regering, in de vorm van besparingen aan subsidies. De last is gezet op de schouders van het volk. Wat tot nu toe de regering betaalde, zal door het volk en door de ondernemerschap, via de prijsverhogingen moeten worden opgebracht.Gezien er geen duidelijkheid bestaat over wat er precies zal gebeuren met deze meer opbrengsten voor de EBS, maakt de VHP zich ernstige zorgen over de besteding van en het beheer over deze opbrengsten.

Het zijn volksgelden. Wie zullen deze bedragen beheren en besteden en waaraan? Zullen uit deze door het volk en door het bedrijfsleven opgebrachte miljarden dollars, duurzame investeringen voor het volk volgen of zal alles in de consumptieve sfeer verdampen? Hoe ziet de controle uit op de besteding van deze opbrengsten? Hoe zal de transparantie worden gerealiseerd voor het volk over de bestedingen van deze door het volk betaalde prijsverhogingen? Allemaal vragen die op antwoorden van de regering wachten.

Voorkomen moet worden dat het volk weer wordt opgeschrikt door volgende schandalen en corruptieve handelingen door of via de top van de EBS. De VHP doet bij deze daarom een dringend beroep op de regering om nieuwe, competente en onbesproken personen in de top van de EBS te plaatsen die onder andere:

- goed beleid moet kunnen maken met als basis behoorlijk bestuur;

- de corruptiecultuur uit het bedrijf moet houden;

- rapportage pleegt over de ontwikkelingen binnen het bedrijf;

- transparantie, openbare aanbestedingen en gelijke kansen principe hanteert;

- optimale ontwikkeling van de samenleving steeds inbedt in haar activiteiten.

De regering, heeft nu de mogelijkheid om de EBS gezond te maken. De VHP hoopt dat de regering zich volledig inzet om dit te bereiken. Goede energie voorziening is van bijzonder belang voor de gehele samenleving.