VHP feliciteert Suriname met Marrondag

Op 10 oktober a.s is het precies 255 jaren geleden dat Marronleiders vrede gesloten hadden met de koloniale overheerser. Hun strijd was een strijd tegen onderdrukking en knechting. Indachtig de strijd van de voorouders van de Marrons die werd aangebonden tegen onrecht en onrechtvaardigheid, ervaart de VHP thans hun lotsverbondenheid.

Het is een dag van bezinning. Terugblikken op wat er gebeurd is in het verleden. De strijd die de Marrons hebben gevoerd, het leed van hun voorouders, hun gevechten om de vrijheid. Een strijd waarmee zij het bestuur dwongen vredesverdragen met hen te sluiten en daarmee hun vrijheid en menselijke waardigheid te erkennen.

Vanaf 1974 herdenken en vieren deze Marrons jaarlijks op 10 oktober, waar ook ter wereld, de succesvolle strijd van hun voorouders tegen onderdrukking en voor vrijheid. In het jaar 1760, 255 jaar geleden, werd een blijvend vredestraktaat gesloten tussen het toenmalig koloniaal bestuur en de Marrons van de Ndyuka stam in Suriname.

De Dag der Marrons is niet slechts een aangelegenheid van één bevolkingsgroep. Andere bevolkingsgroepen vieren deze dag eensgezind mee. Acceptatie en integratie van de Marrons in de samenleving staan niet meer ter discussie. De VHP zal acceptatie en verdraagzaamheid blijven propageren.

Het is anno 2015 een bewijs van de vergevorderde vorm van saamhorigheid en verdraagzaamheid tussen de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen. De grondbeginselen van de Ahimsa (geweldloosheidsleer) maken een wezenlijk deel uit van de groei en vooruitgang van een multiculturele samenleving.

De VHP zal altijd ten strijde trekken tegen onrechtvaardigheid, onwaarachtigheid en onderdrukking, en in de voorhoede staan voor welzijns-en welvaartsverbetering voor iedere Surinamer. De partij is ervan overtuigd dat iedere landgenoot van dit land een rechtvaardige kans verdient om bij te dragen aan het voortdurende proces van natievorming.

De partij constateert dat ook onze Marron landgenoten hieraan op een bewuste manier invulling geven. De VHP is trots dat onze landgenoten uit de Marrongroep thans respectabele posities in de maatschappij bekleden.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst te benadrukken, dat zij altijd zal strijden tegen elke vorm van onderdrukking en erop toezien dat de vrijheid van de hele Surinaamse gemeenschap in de ruimste zin des woord gewaarborgd blijft.

De VHP roept iedere burger van dit land op om indachtig de moed en strijdbaarheid van de historische voorvechters voor menswaardigheid, deze dag op gepaste wijze te herdenken.

Deze herdenkingsdag is niet alleen een dag om te vieren en te herdenken maar ook een dag vol bezinning. De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) feliciteert alle Surinamers maar in het bijzonder de Marron broeders en zusters, met de herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’.

VHP