Arme volk veredelde melkkoe regering Bouterse II

Het staat onomstotelijk vast dat regering Bouterse II te kampen heeft met grote overheidstekorten, waardoor het land afglijdt naar een drama. Regering Bouterse I heeft de afgelopen 5 jaren een desastreus financieel-economisch beleid gevoerd. Het land staat nu bijna aan de rand van het faillissement door spilzucht en een rampzalig uitgavenpatroon van de regering Bouterse I.

De VHP had vlak na het aantreden van de regering Bouterse/Ameerali geadviseerd, geen verkwistend financieel-economisch beleid te voeren, maar ze heeft nooit geluisterd naar de adviezen van de VHP. Toen had de regering de oppositie niet nodig. Hoewel de VHP zich constructief zal opstellen moet de regering zelf de paarse puinhoop opruimen die ze zelf heeft gecreëerd.

De vorige regering prefereerde plezier van consumptie boven de macht van investeringen. En nu zit het arme volk met de gebakken peren. We hebben niet te maken met een wereldcrisis zoals door president Bouterse is geschetst. De slechte financiële situatie is het gevolg van het slechte financieel-economisch beleid van regering Bouterse I. Ze leed aan het graairitus virus.

Wat heeft de vorige regering gedaan om de crisis terug te dringen? En wat heeft ze gedaan voor het welzijn van het arme volk? De president en de minister van NH hebben al laten doorschemeren, dat het water en energietarief verhoogd zal worden. Ik kan u verzekeren, dat de overheid nog meer onaangename verrassingen voor u in petto heeft. De regering Bouterse II zal volk langzaam uitwringen.

Om de grote overheidstekorten van de eerder verkwanselde staatsmiddelen te dekken, zal het arme volk financieel kaal geplukt worden. Het volk is namelijk een makkelijke prooi voor de overheid, het kan immers geen kant meer op. We zijn en worden nog steeds besodemieterd. Het is meer dan duidelijk dat het arme volk de veredelde melkkoe wordt van de regering Bouterse II.

In de afgelopen 5 jaren zijn we flink beetgenomen door de overheid, uitgezogen, uitgeperst, vertrapt door bijvoorbeeld corruptie bij de overheid, respectloos behandeld en bestolen. Het verkwanselde overheidsgeld, de mislukte infrastructurele projecten, een inefficiënte belastingdienst en zorgsector hebben de samenleving miljarden SRD gekost. Bakken met geld werden over de balk gesmeten.

De regering Bouterse I heeft in de afgelopen vijf jaren op te grote voet geleefd. Nu blijkt dat de overheidskas bijna leeg is. Deze bodemloze put is puur de gelegaliseerde diefstal van het eigen volk. Nu vraagt president Bouterse het volkom de broekriem, strakker aan te halen. Zullen de grootverdieners bij de Parastatale bedrijven en overheid hun paarse broekriemen ook strakker aanhalen?

De kritiek van de oppositie, dat in de vijf jaren een desastreus financieel-economisch beleid is gevoerd, werd tot nog toe door president Bouterse afgewimpeld en weggewuifd. Op vrijdag 8 mei 2015, zei hij in het parlement dat de economische perspectieven van Suriname goed eruit zien. De president zei ook, dat hij met de precaire financiële situatie niet had bedoeld, dat er geen geld is. Hij zei moni dé.

Nauwelijks een maand na de verkiezingen, toen hij wederom tot president gekozen werd, maakte hij duidelijk, dat het financiële plaatje van de Staat uitermate precair is en de overheidstekorten zeer verontrustend. De ommezwaai van president Bouterse is zo groot, dat we moeilijk kunnen geloven dat dezelfde president al na amper een maand, met een zeer verontrustend verhaal komt.

Had president Bouterse dit verhaal voor de verkiezingen verteld, dan had zeker 40 procent van de kiezers niet gestemd op de NDP. Het bewijst maar weer eens opnieuw, dat de huidige regering de meest onbetrouwbare partner is die een kiezer in zijn leven kan tegenkomen. Het is ook duidelijk dat president Bouterse en zijn secondanten d.m.v. misleiding, beloftes en omkoperij, de verkiezingen hebben gewonnen. Velen, vooral de jongeren hebben in vol vertrouwen hun stem uitgebracht op de NDP.

De kiezer en dan met name de jongeren, voelen nu dat ze door de president bedrogen zijn, en dat beloftes gegeven vlak voor de verkiezingen niet worden nagekomen en ze slechts als stemvee werden gebruikt voor politieke projecten, slechts dienend ter meerdere glorie van de president. De NDP heeft de kiezers in hun eigen vet gebakken.

Het is ook duidelijk dat president Desi Bouterse geen visie heeft om het land te ontwikkelen. Waarom is het stabilisatie- en spaarfonds nooit van de grond gekomen? Het stabilisatie- en spaarfonds zou ons als natie in staat moeten stellen, in slechte tijden te kunnen overleven. Als president Bouterse visie had, had hij met de inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen, zich tussen 2010 en 2015 kunnen indekken voor slechtere tijden.

Het stabilisatie- en spaarfonds zou moeten dienen als appeltje voor de dorst. Maar Sinterklaas spelen en populisme was belangrijker voor de vorige regering. President Bouterse wilde zieltjes winnen van de bevolking met populistische projecten. André Misiekaba hield de kiezers voor dat Suriname tweede Dubai zou worden als de NDP de verkiezingen zou winnen.

Wel, we moeten nu ons hart vast houden dat Suriname geen tweede Haïti wordt. Nu Suriname aan de rand van het faillissement balanceert wordt de hulp van de oppositie ingeroepen om het land te redden. Als de regering niet in staat is het land tot ontwikkeling te brengen, moet ze haar mandaat teruggeven aan het volk. Het is meer dan duidelijk dat we nieuw leiderschap nodig hebben.

Ingezonden:

Naipal. A.I