Training ressortraadsleden

In het weekend van 18 en 19 juli 2015 is er een training verzorgd voor de Ressortraadsleden (RR) en Districtsraadsleden (DR) van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (V.H.P.), de Nationale Partij Suriname (N.P.S) en de Surinaamse Partij van de Arbeid (S.P.A). Een commissie o.l.v. ondervoorzitter Glenn Oehlers van de V.H.P heeft de training voorbereid en georganiseerd. Het doel van de training was om de RR en DR leden voor te bereiden op hun taken, werkzaamheden en functioneren. Hierbij is het verkrijgen van basiskennis en aanleren van enige relevante competenties noodzakelijk. De training bestond uit de volgende modules:
1.    Taken, Bevoegdheden, Wetten R.O, Landsbestuur, Wetgevende en Bestuurlijk macht;
2.    Decentralisatie;
3.    Vergadertechnieken, Communicatievaardigheden;
4.    Protocol (basisregels algemeen, Kleding, Attitude,  etiquette, tafelmanieren, recepties (formele activiteiten);
5.    Projecten schrijven en Project Management;
6.    Economie;
7.    Statistieken, Financiële analyse en Prognosebegrotingen.


De training werd geopend door Voorzitter van de V.H.P., dhr. Ch. Santokhi, die benadrukte dat de gekozen volksvertegenwoordigers het mandaat heeft gekregen van de burgers in het betreffende ressort en district. De Districts- en Ressortsraden zijn de sleutel tot onze ontwikkeling, maar ook tot een goed functionerende democratie. “U dient er voor te zorgen dat de belangen van degenen door wie u gekozen bent op het ressort- en districtsniveau daadwerkelijk behartigd worden” aldus dhr. Ch. Santokhi.
De participanten hebben de training met succes afgerond en mochten hun wel verdiende certificaat in ontvangst  nemen.

VHP Mediacommissie