OP WEG NAAR 2020 !

Nu de huidige president  D.D. Bouterse conform artikel 8 van de Grondwet is herkozen, ben ik ervan overtuigd, dat indien vraagstukken van nationale aard die ernstig de aandacht van de overheid vragen doelmatig en efficiënt worden aangepakt, dan zullen  wij tóch een leefbaarder Suriname hebben.
En wel een land met een stabiele economie en een veiliger gevoel !
Wat prioriteit geniet en de meest precaire onderwerpen , n.l. de serieuze aanpak van het begrotingstekort, het terugdringen van de criminaliteit en vooral een diepgaand onderzoek naar corruptie, w.o. fraude, malversaties,en onderhandse gunningen.
Hopelijk zullen de nieuwe ministers en de instanties die hiermee belast zijn de nodige daadkracht tonen en de moed opbrengen om harde noten te kraken !
De rondlopende corruptelingen rond de kabinetten van de president en de vicepresident; alsook op de ministeries en bij de diverse stichtingen dienen hard aangepakt te worden.
Men moet de moed kunnen opbrengen en niet ervoor schromen om de nodige disciplinaire maatregelen te treffen zonder aanzien des persoon.
De Overheid moet drastisch snijden in de kosten van de diverse departementen en het budget verlagen; teneinde verspilling te  voorkomen en in te dammen !
 
De President moet zijn falen en wanbeleid niet proberen te schuiven op de ministers en te camoufleren door hun te reschuffelen; hetgeen het geval is geweest tijdens het militaire regime waarbij veel ministers zijn vervangen en ook tijdens NDP 1.
Hij moet mans genoeg zijn om bij zichzelf te rade te gaan en het beleid drastisch en intensief ombuigen.
 
Ambtenaren die overtollig zijn, kunnen elders productiever worden ingezet en/of worden uitgeleend , bijv. aan Milieubeheer, het Ministerie van O.W.&V.   Dit geldt meer voor de ambtenaren, die hier en daar rondhangen en de z.g.  ” 7 -  even ambtenaren  ”
 
De goede weg, die is ingeslagen, moet  worden voortgezet.  Men moet niet verkwistend bezig zijn, maar proberen ons mooi en gezegend land verder tot ontwikkeling te brengen.  De begrotingstekort van bijkans 6.5 miljard SRD  zo spoedig als mogelijk in te lopen en de leveranciers proberen tijdig uit te betalen.
De potentie, het vertrouwen en de natuurlijke hulpbronnen, die ons is geschonken, moet elke rechtgeaarde Surinamer zonder meer een goed bestaan kunnen leiden.
 
Economische welvaart is zeker belangrijk, maar onze burgers moeten ook de gelegenheid aangeboden worden om zich te ontplooien  !
 
ROY HARPAL

 

 

foto: google