Wie gaat de overwinning beleven NDP of V7?

Er heerst een plotselinge stilte in opiniepeilingland. Wij moeten het nu dus zelf uitzoeken. Wij gaan er van uit dat NDP en V7 van gelijke kracht zijn en nu gaan wij bekijken wat de partijen van elkaar gaat onderscheiden.

Door slim gebruik te maken van het kiesstelsel heeft V7 een enorme sprong voorwaarts gemaakt door alle partijen die veel stemmen konden opleveren, te bundelen. Dit heeft als nadeel dat men na de overwinning een enorme stoelendans krijgt. Maar zolang je integere leiders hebt en niemand probeert de andere te belazeren mag het geen probleem zijn. Geef de keizer wat de keizer toekomt en geef de kiezer wat des kiezers is.

De NDP daarentegen gaat eenzaam de verkiezingen in. Dat betekent dat ze veel minder “laatste” zetels krijgt dan V7. 

Ik ga er verder vanuit dat de overige partijen geen zetels krijgen. Misschien krijgt DOE een; maar vanwege het zijige gedrag  van de voorzitter kunnen veel kiezers zich van de partij afkeren. Mensen willen flinke leiders die niet bang zijn om kleur te bekennen. Of DOE een of twee zetels krijgt hangt er dus van af hoe tevreden de kiezer is over de leiders van V7. Ik denk niet dat men DOE als een alternatief voor V7 ziet. 

NDP en V7 hebben beide een sterke binnenlandpoot. In de stad horen wij niets van de BEP maar onderschat ze niet. Het is de partij van de voorbeeldige Boslandcreool, die door eerlijk te werken met gelijke kansen een goed leven wil hebben. Hun stem is niet luid maar hun strijdmiddelen zijn slim. Ik denk dat BEP meer zetels haalt in het binnenland dan welke andere partij dan ook; want er zijn zeer veel voorbeeldigen. Verder schijnt het dat de Amazonepartij veel Indiaanse stemmen weg zal trekken. Maar ik zie ze helaas geen zetel krijgen. Ze verzwakt wel de positie van de NDP in verband met de laatste zetel. Dat doet ook de ABOP, die een grote zuigkracht uitoefent op de Marronaanhang van NDP, die hoofdzakelijk uit jongeren bestaat.

 

Een groot nadeel voor de NDP is dat er te vroeg opiniepeilingen zijn geweest met spectaculair resultaat. Het heeft V7 wakker geschud waardoor die in de vierde versnelling is gegaan.  

Limbo heeft een prachtige propagandamachine waar iedereen naar luisterde en keek. Maar ook hij is te vroeg begonnen en de tegenpartij heeft alle kansen gehad om tegenspel te leveren. Hij valt nu alleen maar in herhaling. Vaak vertelt hij ons een hoop Frans. Maar dat komt omdat volgens Caldeira wij het Engels niet goed beheersen. De NDP heeft haar piek op het verkeerde tijdstip gehad. 

Er zijn vier belangrijke dingen die doorslaggevend zullen zijn:

Het “Chan effect”, het sociaal contract, het financieel debacle en “Hoe verder?”

Na de muffe regeerperiode Venetiaan-Sardjoe bestond er een grote behoefte aan sterk leiderschap. Bouterse heeft erop ingespeeld en heeft het Surinaamse volk hoop gegeven op een goed leven. Of u tevreden bent of niet, laat ik met het nodige respect, aan u over.  Inmiddels is Chan aan het firmament verschenen en heeft ook voor nieuwe hoop gezorgd.  Adviseurs hebben hem gezegd dat hij zich in de laatste week koest moet houden omdat hij verkeerde dingen zou kunnen zeggen. Hij heeft toen gezegd dat dokken niet zijn stijl is. Erop of eronder, hij strijdt met open vizier tot de laatste slag.

Tegen het sociaal contract valt niet te tornen; het aantal stemmen dat het de NDP oplevert is onvoorspelbaar. Sommige mensen zijn dankbaar en geven hun stem. Anderen kiezen voor continuïteit en stemmen voor de partij die voor gegarandeerde uitbetaling zal zorgen. Het sociaal contract kan dus ook V7 stemmen opleveren! Naast sociaal contract zijn er ook grondpapieren. Je krijgt een papier maar geen grond. Voor een slimme politieke partij echter levert een grondpapier twee keer een stem op. Een keer bij de uitreiking, net voor de verkiezingen; je geeft dus geen grond en je krijgt toch een stem. Daarna geef je vier jaar niets. En de na bijna vijf jaar geef je grond en je krijgt van diezelfde persoon weer een stem. Je moet slim zijn. 

Het financieel debacle is de toestand waarin wij nu verkeren. Het is geen geheim meer dat wij tot over onze oren in de schulden zitten en dat vele, vele aannemers in wanhopige financiële problemen zitten. Ze huilen in stilte maar niemand deelt hun leed. Eigenlijk financieren ze onder dwang de campagne. Combemarkt is radeloos als een hondje op haar rug gaan liggen en heeft haar kwetsbare delen blootgesteld en gezegd: “ik ben in nood, doe met mij wat jij wilt maar help me”.  Maar het is niet alleen de schuld van de economische wonderkinderen, die niet hebben gepresteerd en alleen maar indianenverhalen aan VES  hebben lopen vertellen, maar ook de voorzienigheid heeft niet meegewerkt: “De goudprijs en de brandstofprijs zijn gedaald”.

Hoe verder?

Als NDP wint: De manier waarop nu wordt geregeerd gaat door.  Geldproblemen, geldproblemen en nog eens geldproblemen.

Als V7 wint: De buikriem zal worden aangetrokken. Ik denk niet dat het zal helpen maar als wij de Nederlandse ambassadeur bij de inauguratie van de president een stoel of desnoods een krukje geven, kunnen wij in het buitenland wat sympathie verwachten vanwege onze beschaafdheid. 

Maar in ieder geval gaat er gewerkt en opgebouwd worden. En nergens draait een land beter dan in een opbouwfase. Er wordt dan gewerkt en verdiend en natuurlijk gefeest.

Conclusie:

Wij weten niet wat het effect is van het sociaal contract maar wij weten ook niet wat de effecten die ik hierboven heb vermeld, voor V7 zullen zijn. 

Het is, dank zij ons kiesstelsel, de kleine man uit het district en in het binnenland die de uitslag van de verkiezingen bepaalt. Er gaat gewonnen worden met een grote voorsprong. Welke partij? Dit hangt af of wij de kleine man wel of niet onwetend kunnen houden van het feit dat wij bijna failliet zijn. Afwachten maar!

Rudi Jadnanansingh