V7 wint VES Debat: Economisch ramp compleet

"Regering doet aan Monetaire financiering op grote schaal!" 

Het VES debat van gisterenavond is overduidelijk gewonnen door V7. In een vloeiende betoog legde Econoom Stanley Raghoebarsing de diverse pijnpunten van de economie op tafel. Namens V7 maakte drs. Stanley Raghoebarsing duidelijk wat het grote verschil is met de andere partijen, in het bijzonder de NDP. Het was het verschil tussensamenwerken (V7) versus machtsdenken (NDP), tussen rechtstaat en machtstaat, tussen respect voor partners enerzijds en minachting voor partners anderzijds.

Hoogleraar Macro Economie Anthony Caram legde met feiten uit dat de regering en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) op dit moment bezig zijn met een grootschalige monetaire financiering! En dat werd niet ontkent door de NDP! 

Tien dagen voor de verkiezing wordt pijnlijk blootgelegd hetgeen V7 al tijden voor heeft gewaarschuwd. De economie staat er rampzalig voor. De monetaire reserve is gekelderd en de vrije reserve dekt nauwelijks één maand van de import, zo werd duidelijke tijdens het debat. De staatsschuld is het hoogste sinds 2000, meer dan 6 miljard SRD.

De regering heeft een gat in zijn hand. Ze geeft geld uit dat er niet is, leeft op krediet en schuift de rekening door naar onze kinderen. Men leent op grote schaal bij lokale banken en zuigt daarmee alle kredietruimte op voor ondernemers en particulieren. De rentestand (nu 12 %) komt steeds verder onder druk.

Geld pompen zonder dekking! 

Het eerlijke verhaal naar de kiezer toe is dat we blut zijn. De staatskas is leeg waardoor bedrijven en al bijna 1,5 jaar niet betalen! Zo respectloos kan een overheid niet omgaan met aannemers en leveranciers, die in goed vertrouwen diensten hebben geleverd. Om toch nog lonen en salarissen te betalen vindt nu dus geldschepping plaats, zonder dekking! 

Deze zogeheten monetaire financiering betekent dat er ongedekte overliquiditeit in omloop is. Achter deze omloop van extra geld in de samenleving ligt geen productie ten grondslag. Ook geen export! De waarde van de SRD munt heeft dus geen dekking en gaat feitelijk in omlaag in waarden. Dat betekent dat een devaluatie van de SRD, als er geen ander beleid komt.

Dit is wederom een rampzalige constatering en gevolg van het desastreus beleid van deze regering! En dat klopt ook! De overheid is de grootste schuldenaar van de particuliere banken en blijft maar lenen! De wordt ook bevestigt door het bureau voor staatschuld en de CBvS op hun websites. De binnenlandse staatschuld stijgt maandelijks en het leengedrag is verwerpelijk! 

Raghoebarsing werd zelf emotioneel toen hij opperde dat het er toe zal leiden dat water en elektriciteit voor onze kinderen niet gefinancierd kunnen worden omdat de NDP regering alles heeft verbrast. 

Om uit de crises te komen zullen de handen in één geslagen worden. Het idee van de NDP dat alles opgelost zal worden als zij in hun eentje kunnen regeren is onzinnig en zorgwekkend. 

Raghoebarsing riep op tot samenwerking. Alleen gezamenlijk en met betrokkenheid van alle sociale partners kan de crisis worden aangepakt. Hij oogstte veel applaus met de opmerking, "We hebben een integere leider nodig! Als we corruptie stoppen, houden wij meer geld over". 

 Het vele boe-geroep vanuit de zaal richting de vertegenwoordiger van de NDP, de kritische vragen vanuit de thuiskijkers en seminaristen evenals de opmerkingen van alle deskundigen waren glashelder. De regering verkondigt indianen verhalen, aldus VES bestuurslid tevens Panellid Winston Ramautarsing! Doe dat niet bij de VES, was zijn oproep! 

De ruim 360 aanwezigen schrokken zich een aap, toenCaldeira namens de NDP het volk beledigde door te stellen datSuriname slecht Engels schrijft in economische rapportages ten opzichte van Guyana. Dat noemde hij als oorzaak dat Suriname zo hoog scoort op de internationale corruptielijst.Ook de bevestiging door Caldeira dat de oud minister Abrahams werd vervangen wegens corruptie was zeer opmerkelijk! Hij verzuimde om te zeggen dat Abrahams eervol ontslag heeft gekregen en voor een hogere salaris adviseur van de president is geworden. Corruptie wordt door deze regering niet gestraft, maar juist beloont.

De V7 complimenteert de VES met dit succesvol verlopendebat en hoopt dat op 25 mei de keizer stemt voor integere leiders, die corruptie kunnen verbannen en de puinhopen van paars opruimen.