Ik denk dat ik voor vele vrouwen een voorbeeld ben

Volgens Krishna Hussainali-Mathoera, V7-kandidaat nummer 4 in Wanica, genieten de jongeren bij haar prioriteit. ‘Bijna 60% van Suriname bestaat uit jongeren beneden 29 jaar. Als je kijkt naar de cijfers betreffende onderwijs, dan zie je dat er jaarlijks bijna 5.000 drop-outs zijn. Je ziet dat de jongeren geen mogelijkheden hebben, waardoor ze ook in de criminaliteit belanden. Dagelijks worden er 2 jongeren voorgeleid door het Openbaar Ministerie. Al de 300 tot 400 jongeren die per jaar de criminaliteit ingaan, zijn ernstige gevallen waar je als samenleving niet ad hoc maatregelen moet treffen. Je moet structurele maatregelen treffen, integraal beleid voeren. Je moet banen gaan creëren voor deze jongeren. Je moet hoger onderwijs bieden, want elke volk ontwikkelt zich met hoger onderwijs. Als je geen goed onderwijs toegankelijk maakt voor mensen en er zoveel drop-outs zijn, dan betekent het dat deze jongeren geen kans krijgen om zichzelf te bewijzen, te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling. Hiervoor moet je ook klein ondernemerschap stimuleren, onderwijs verbeteren en bijlessen geven aan mensen. Naschoolse opvang is goed, maar wat heeft het bijgedragen aan drop-outs en studieprestaties?’

Omgang met spanningen

‘Meer dan 45.000 mensen behoren tot eenoudergezinnen. De ouder heeft wegens kostwinning minder tijd en aandacht voor de kinderen. Dat betekent dat de kinderen in de opvoeding op zichzelf zijn aangewezen. De normen en waarden kunnen dus niet goed worden bijgebracht. Zulke omstandigheden kunnen in gezinnen ook voor spanningen zorgen. De korpschef heeft onlangs ook aangegeven dat Surinamers niet met spanningen om weten te gaan.’ Volgens Mathoera ontstaan spanningen wanneer omstandigheden niet ideaal zijn.‘De druk neemt toe wanneer je minder energie hebt en er van jou wordt verwacht dat je meer hebt. Het gaat inderdaad leiden tot allerlei uitspattingen, die wij als samenleving niet moeten hebben. Één van de nationale doelstellingen is dat wij behalve voor welvaart ook voor welzijn moeten werken. Als je geen welvaart hebt, heb je geen welzijn. Mensen kunnen terecht niet omgaan met die spanningen. Als er niet voldoende zekerheid is als je morgen je baan nog hebt, lopen de spanningen ook op. De taak van de overheid is dus de mensen in de wijken en de buurten die begeleiding bieden. Helaas zijn er onvoldoende mechanismen ontwikkeld die die hulp bieden. Je ziet in de basiszorg consulten voor psychologische testen meegenomen, maar het is beperkt terwijl die samenleving veel meer zou moeten hebben aan geestelijke versterking. Psychische begeleiding is een aspect dat in Suriname al jaren is verwaarloosd. Die wet moet toegankelijk worden gemaakt op wijk- en buurtniveau waar de problemen zich afspelen.’ Mathoera geeft aan dat één van de 4 criteria van leiderschap dat zij als parlementariër zal uitdragen haar durf is om kritisch te kunnen zijn. Zij zal ook corrigerend zijn, want volgens haar wordt in Suriname vriendschap boven algemeen belang gezien. Tot slot zal Mathoera naar haar zeggen mede oprechtheid en gedrevenheid in acht nemen.‘Ik heb 34 jaar bij de overheid gewerkt en bewezen dat je door hard werken en eerlijk te zijn de top kan bereiken. Ik denk dat ik dus voor vele vrouwen ook een voorbeeld ben. Dit is wat de  politiek nodig heeft’, aldus Mathoera.

Bron:DBS online