Varsha Ramratan: kwikvrij en veilig Suriname

Varsha Ramratan, DNA schaduwkandidaat in Paramaribo voor V7, maakt zich sterk voor een kwikvrij en veilig Suriname. Volgens de schaduwkandidaat is het kwikgebruik in Suriname alarmerend. De jonge politica, die ook jurist is zegt dat zij als voluntuur heeft opgegeven bij het project ‘No Kwik Educatie Programma” om te participeren aan het ‘Kinderboekfestival’ te Leydorp en de geplande ‘Milieubeurs’.

De V7-schaduwkandidaat zegt dat als je participeert je een kwikvrij en veilig Suriname  promoot en zulke evenementen kunnen mensen aanmoedigen om zich meer te gaan verdiepen in milieuvraagstukken. Zij zelf wil zich ook gaan verdiepen in milieuvraagstukken. De politica is sinds 2011 ook ambassadeur van de zeeschildpadden namens World Wild Life Fund Suriname.

Ondanks een importverbod van kwik, wordt het spul vrij eenvoudig via de open grenzen met de buurlanden Guyana, Brazilië en Frans-Guyana Suriname binnen gesmokkeld. In 2006 werd kwik door het ministerie van Handel en Industrie geplaatst op negatieve besluitenlijst en toch kan men het vrijelijk importeren.

De Politica zegt dat kwik een metaal is dat gebruikt wordt in de kleinschalige goudwinnings-industrie en dit spul schade brengt aan de gezondheid van de mens en dier. Velen zijn niet op de hoogte van de gevaren van kwik vanwege gebrek aan kennis. De gebruikers van kwik weten wel wat voor gevaar kwik oplevert maar vertikken het om te stoppen omdat het een goedkope en makkelijke manier is om aan goudwinning te doen. 

Al jaren trekt men aan de bel over de situatie in Suriname, maar qua wetgeving en andere alternatieven die bestaan wordt heel weinig gedaan. Het is tijd dat we nu actie ondernemen, zegt Varsha. Ze zal zich ook sterk maken dat de bestaande wetten worden aangescherpt en de overtreders van de wetten forse boetes krijgen.

Zowel in het binnenland als in Paramaribo worden onaanvaardbaar hoge concentraties kwik geregistreerd. De uitstoot van verdampte kwik ligt in Paramaribo op sommige plaatsen vele malen hoger dan in de meest vervuilde steden in de wereld. De enige goede oplossing om de kwikvervuiling tegen te gaan is, dat kwik gebruik verboden wordt.

De Surinaamse overheid worstelt nog steeds met deze vergiftigende problematiek, ze is niet bij machte de problematiek op te lossen. Het is een maatschappelijk vraagstuk waar juristen, politici, ondernemers, milieuactivisten, deskundigen en andere actoren in discussie moeten gaan hoe ze dit vraagstuk moeten oplossen. Het wordt tijd dat we als natie investeren in moderne apparatuur en milieuvriendelijke technieken.

 VHP mediacommissie