Mansaram campagne perschef van VHP-V7

Perschef van het kabinet van de president, Clifton Limburg, krijgt concurrentie. Hij is niet de enige perschef meer in het land. Sharmila Kalidien-Mansaram is benoemd tot campagne perschef van VHP-V7. 

De voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, heeft op voordracht van het VHP-V7 Landelijk Campagne Management Team (LCMT), Mansaram vanaf vandaag aangesteld in deze functie. 

Mansaram is voortaan de contactpersoon voor alle mediazaken over de VHP-V7 campagne. Dit deelt Santokhi mee in een bericht naar de media. 

Bron: Starnieuws 

 

Zie brief VHP: 

Paramaribo, 27 april 2015

Aan: de media

De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP), de heer Ch. Santokhi, heeft op voordracht van  het VHP-V7 Landelijk Campagne Management Team (LCMT),  mw. Mr. Drs. Sharmila Kalidien- Mansaram, per heden aangesteld tot Campagne Perschef.

In deze hoedanigheid is mw. Kalidien-Mansaram voortaan de contact persoon voor alle media zaken betrekking hebbende op de VHP/V7 campagne. 

Contactgegevens:

- telefoon: 8778966

- e-mail: v7vhpmediacampagne@gmail.com

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik.

 

Hoogachtend,

VHP voorzitter

Ch. Santokhi