Kienno Sujata: Toekomst in handen van jongeren

Tijdens de massameeting van de VHP te Saramaccapolder, zei VHP schaduw-kandiaat, Kienno Sujata, vaak genoeg te horen dat de jongeren politiek saai vinden en dat politiek niets is. Dat is absoluut niet waar. De jongeren moeten juist de politiek zien als een uitdaging, zij moeten juist het land helpen besturen. Als je niet participeert in de politiek dan gaat jouw recht op het besturen van het land verloren. En daarmee ook je recht om te klagen als er iets gebeurt waar je het niet mee eens bent. Het is dus belangrijk dat je participeert in de politiek.

Volgens Sujata, ligt de toekomst in handen van de jongeren. De jongeren zijn de toekomst, daarom is er enige politieke belangstelling toch nodig. De jongeren gaan straks een belangrijke rol spelen als het gaat om de opbouw en ontwikkeling van Suriname. Het is belangrijk de jongeren ervan te overtuigen en te laten doordringen hoe sterk jongeren zijn, hoe belangrijk  hun rol is als jongeren in de steeds vernieuwende en moderne wordende maatschappij. 

Als jongeren moeten wij zelf kansen scheppen. We moeten durven te dromen,  een visie te hebben en werken naar het bereiken van onze doelen. Wees actief, creatief en get out there; ga met mensen in gesprek, laat jezelf zien. Je moet kansen zien te creëren en te pakken. Woelige tijden zoals nu moeten we niet meer dulden. Wat vroeger werkte, werkt nu niet meer. 

De jongeren zijn nu gedwongen zelf uit te dagen en out of the box te denken. Wij leven nu in een tijd die een hoge mate van creativiteit en flexibiliteit vereist. Van iedereen wordt nu een hogere mate van zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid verwacht. Neem de uitdaging aan! Durf je grenzen te verleggen en maak plaats voor je dromen. Verwerf nieuwe kennis en vaardigheden, investeer in relaties en bouw een netwerk, help een ander, deel je kennis. 

De jongeren hebben elkaar nodig. De tijd van de onbegrensde mogelijkheden is voorbij. Een veelgehoorde opmerking is: wij zullen het nooit meer zo goed krijgen als vroeger. Het wordt inderdaad nooit meer zo goed als vroeger. Het wordt veel beter tenzij u op V7 stemt.  

En wij jongeren zullen blijven pleiten voor een rechtvaardige Suriname. Laten wij samen met onze Integere en dynamische voorzitter Chan Santokhi inzetten voor een krachtig Suriname. Een Suriname waar alle kinderen van Suriname gelijke kansen kunnen krijgen. Een Suriname met goede inzet van ict-toepassingen waardoor het onderwijs efficiënter, effectiever en aantrekkelijker wordt. 

Een Suriname waar Toerisme verder ontwikkeld kan worden, een Suriname met duurzame energie waar het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties behouden blijft. Een Suriname waar Wet en Recht voor iedereen geldt. Een Suriname waar we trots op mogen zijn. Een Suriname voor alle Surinamers waar ook ter wereld. En een Suriname voor allen die Suriname lief hebben. Jongeren, als je een gezond en leefbaar Suriname wenst, is het heel belangrijk om een bewuste keus te maken, pot u stem tap  25 mei 2015 gi V7. Aldus Sujata Kienno.

VHP mediacommissie