Anand Ramjilal verliest kortgeding

De VHP heeft het kortgeding dat door Aanand Ramdjielal was aangespannen tegen het VHP bestuur gewonnen. Ramdjilal eiste van de rechtbank dat alle besluiten en beslissingen die waren genomen op de partijraadsvergadering van 31 augustus 2014,  nietig zouden worden verklaard. Hij vond dat de besluiten en beslissingen van het hoofdbestuur in strijd waren met de statuten, het hoofdbestuur zou volgens hem niet bevoegd zijn de intentie verklaring voor samenwerking met andere politieke partijen te tekenen. De rechter heeft de juiste beslissing genomen en derhalve is zijn eis afgewezen. De VHP bedankt de samenleving en alle leden van de VHP voor de morele ondersteuning die zij aan de partij hebben gegeven. 

VHP Mediacommissie