Miljoenen wantoestanden bij Nationaal Vervoer Bedrijf

Ex-directeur Romeo Simons van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) benaderd voor advies en begeleiding door bushouders wier, contract voor personenvervoer eenzijdig door het staatsbedrijf vanaf 9 maart 2015 werd beëindigd spreekt van willekeur en onverantwoordelijkgedrag. ‘Er heerst een wantoestand van enkele mijoenen SRD bij het staatsbedrijf.’

De bushouders die in januari per brief bedankt zijn voor hun diensten aan het NVB zijn meegedeeld dat hun contracten niet zijn verlengd, dit zonder opgave van redenen.

De huidige waarnemend directeur Lesley Daniëls wordt door de bushouders verweten ‘duistere partijpolitiek’ te bedrijven met het openbaar vervoer. De ex-directeur Simons zegt, gezien de handel en wandel van de huidige directie te kunnen meegaan met deze stelling.

De gesprekken die de bushouders verenigd in de Organisatie van Bus- en Boothouders Suriname (OBS) voeren met het NVB hebben tot nu toe geen zoden aan de dijk gelegd.

De directie van het Nationaal Vervoer Bedrijf heeft ondanks het feit, dat het Ministerie van Financiën de subsidie van SRD 2.700.000 per maand aan de NVB volgens de regels overmaakt, een maandelange betalingsachterstand van meer dan SRD 8.000.000.

Simons zegt het niet te kunnen bevatten hoe de betalingsverwikkelingen te verklaren zijn. De problemen zijn ook niet verminderd nadat NVB in 2014 uit de suppletoire begroting van het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme, SRD 2.000.000 bovenop de normale begroting heeft ontvangen. Integendeel stapelen de problemen zich op.

Het Nationaal Vervoer Bedrijf wordt ook verweten, dat ingehouden pensionpremies, loonbelasting en contributie van leden van de bond evenmin zijn overgedragen aan de bevoegde instanties.

Het is volgens ex-directeur Simons dringend noodzakelijk, dat minister Falisie Pinas van TCT een diepgaand onderzoek laat instellen naar de scheve gang van zaken bij het Nationaal Vervoer Bderijf.

Simons zegt tot slot weinig vertrouwen te hebben in de herstructurering van het openbaar vervoer dat is geëntameerd in de Ontwerp Begroting voor het dienstjaar 2015 van het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme.

Romeo Simons ex-directeur NVB