VHP-boodschap Internationale Dag van de Vrouw

Op de Internationale dag van de Vrouw, 8 maart, wordt stilgestaan bij de bijdrage die vrouwen leveren en hebben geleverd. Internationale Vrouwendag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen in de hele wereld, meestal aan de hand van een bepaald thema. 

Het thema van dit jaar is: Empowering Women, Empowering Humanity, Picture it. 

De ‘Internationale Vrouwendag’ focust op het belang van het bereiken van gelijkheid voor vrouwen en meisjes, niet enkel omdat het een kwestie van rechtvaardigheid en fundamentele mensenrechten betreft, maar omdat het doorweegt op de vooruitgang in vele andere domeinen. 

Landen die beter presteren op vlak van gendergelijkheid, presteren ook beter op vlak van economische groei. Bedrijven met meer vrouwelijke leiders tonen betere prestaties. Vredesakkoorden die vrouwen insluiten zijn duurzamer. 

Parlementen met vrouwelijke vertegenwoordiging vaardigen meer wetgeving met betrekking tot belangrijke maatschappelijke vraagstukken als gezondheidszorg, onderwijs, anti-discriminatie en ondersteuning van het kind. Het bewijs is duidelijk: gelijkheid voor vrouwen betekent vooruitgang voor iedereen. De vorderingen verlopen echter veel te traag en te ongelijk. Het zijn moeilijke tijden. 

Werkgelegenheid is schaars, werkloosheid hoog. De schuldenlast neemt toe en kansen liggen niet voor het oprapen. Toch wil de VHP een boodschap van hoop en optimisme uitstralen. Het heeft geen zin om uit het veld geslagen bij de pakken neer te gaan zitten. Kansen kun je ook zelf scheppen. 

Durf te dromen, heb een visie en werk naar je doelen toe. Wees actief, creatief en get out there; ga met mensen in gesprek, laat jezelf zien. Je moet kansen zien, creëren en pakken. Woelige tijden zoals deze kunnen ons ook iets leren. Wat vroeger werkte, werkt nu niet meer. Wij zijn nu gedwongen om onszelf uit te dagen, om op onconventionele wijze naar problemen en vraagstukken te kijken en outside the box te denken. 

Wij leven in een tijd die een hoge mate van creativiteit, inventiviteit en flexibiliteit vereist, de gebaande paden zijn niet meer begaanbaar. Van iedereen wordt nu een hogere mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid verwacht. Neem de uitdaging aan! Durf je grenzen te verleggen en je oude wensen opzij te zetten om plaats te maken voor nieuwe dromen.

Verwerf nieuwe kennis en vaardigheden, investeer in relaties en bouw een netwerk, help een ander, deel je kennis. Wij hebben elkaar nodig. De tijd van de onbegrensde mogelijkheden is voorbij. Een veelgehoorde opmerking is: wij zullen het nooit meer zo goed krijgen als vroeger. “Het wordt inderdaad nooit meer zo goed als vroeger. Het wordt veel beter.” Net zoals voorgaande jaren blijven de immer bekende thema’s zoals altijd op onze agenda staan:

• Opkomen voor vrouwen-, kinder- en mensenrechten

• Gelijke beloning

• Besluitvorming op gelijke voet

• Gelijk onderwijs

• Gelijke kansen

Een baby-meisje dat vandaag geboren wordt, zal nog steeds geconfronteerd worden met ongelijkheid en discriminatie, ongeacht waar haar moeder woont. We hebben een gemeenschappelijke verplichting om haar recht op een leven zonder het geweld dat wereldwijd één op drie vrouwen treft, te waarborgen; om een gelijke beloning te verdienen voor gelijk werk, vrij te zijn van de discriminatie die haar verhindert om deel te nemen aan de economie, om een gelijke inbreng te hebben bij de beslissingen die haar leven beïnvloeden en om te beslissen of, wanneer en hoeveel kinderen ze zal krijgen.

De VHP weet dat er een enorme morele en emotionele druk  op vrouwen rust, in de wereld, in Suriname. Maar laten we er samen tegenaan gaan. Wij laten ons niet terneerslaan en ontmoedigen. Wij moeten vooruit blijven kijken. Juist nu is het belangrijk om vrouwen ervan te laten doordringen hoe sterk zij zijn en hoe belangrijk hun rol, steeds opnieuw, in de maatschappij is en in de wereld. Juist nu moeten wij, ook hier in Suriname, als volwaardig lid van deze wereld, samen sterk zijn. 

De VHP heeft een boodschap voor elk meisje dat vandaag geboren wordt en voor elke vrouw en elk meisje in deze wereld: het realiseren van mensenrechten en gelijkheid is geen droom, het is een plicht van de regering en ieder mens. Voorts ook een boodschap voor de mannen en jongens: draag je steentje bij. Ieder van ons baat erbij dat vrouwen en meisjes, uw moeders, zussen, vrienden en collega's hun volledige potentieel kunnen bereiken. 

De partij gaat samenwerken voor de rechten, versterking en gelijkheid van vrouwen die  streven naar het uitbannen van armoede en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. 

Gelijkheid voor vrouwen betekent vooruitgang voor iedereen.

Ter gelegenheid van deze Internationale Vrouwendag  sluit de VHP aan bij de vrouwen die strijden voor de mensenrechten, waardigheid en gelijkheid. De VHP is trots op alle vrouwen die strijden tegen onderdrukking en geweld en opkomen voor rechten van alle vrouwen.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) feliciteert de vrouwen met de herdenking van “De Internationale Dag van de Vrouw”. 

VHP

 

 

Foto: google