VHP betuigt erkentelijkheid bijdrage IRIS

Onlangs heeft de Interreligieuze Raad in Suriname(IRIS) in verband met de verkiezingen van 25 mei 2015, een verklaring uitgegeven waarin ze politieke partijen, politieke leiders, politici en de samenleving oproept tot respect, verdraagzaamheid, zuiverheid en het zoeken naar eenheid in Suriname. De IRIS zegt dat hoogstaande normen en waarden in acht genomen moeten worden. 

De IRIS geeft met deze verklaring aan dat zij midden in de maatschappij staat, betrokken is en meehelpt zoeken naar juiste wegen, zonder dat zij zich op partijpolitiek vlak begeven.  In het verleden, in moeilijke tijden in ons land, heeft de IRIS haar betrokkenheid en leiderschap getoond en altijd  constructief opgesteld.  

De VHP verzekert de samenleving dat zij alles in werk zal stellen de code die IRIS heeft aanbevolen in acht te nemen. De VHP is een partij die normen en waarden hoog in haar vaandel draagt en zal danook het pad van verdraagzaamheid, eenheid, waarden en normen, zuiverheid en tolerantie bewandelen.

De VHP roept allen die deelnemen aan de komende verkiezingen, en in het bijzonder de leiding van politieke partijen op, de verklaring van de IRIS ter harte te nemen.

De leiding van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) onderschrijft de inzichten van de Interreligieuze Raad in Suriname(IRIS).  Zij is zeer ingenomen met de verklaring van de Raad en spreekt haar erkentelijkheid uit voor de bijdrage die zij levert aan een beter Suriname. 

VHP