25 mei 2015

Beste kiezers, op 25 mei 2015 hebben we de Algemene, Vrije en Geheime verkiezing in Suriname, dus nog 6 maanden te gaan. 

Laat niemand u wijs komen maken waarover de verkiezing zal gaan, laat ik u zeggen waarover de komende verkiezing zal gaan:

Het hebben van een sterke rechtsstaat of vernietiging van de rechtsstaat; wij gaan voor een sterke rechtsstaat en dulden ook geen machtsstaat.

Het gaat om goed bestuur of slecht bestuur; wij gaan voor goed openbaar bestuur.

Het hebben van sterke regerings- en overheidsinstellingen of zwakke regerings-overheidsinstituten; wij gaan voor sterke overheidsinstituten en sterke regering.

Het hebben van duurzaam ontwikkelingsbeleid of slecht beleid; wij gaan voor duurzaam ontwikkelingsbeleid en voor een goede en heldere toekomst.

Het hebben van economische en monetaire stabiliteit of het hebben een zwakke economie of monetair systeem; we gaan voor stabiliteit in de economie en een stabiele wisselkoers.

Het hebben van een sterke Surinaamse munt of geen vertrouwen in de Surinaamse munt. Wij gaan voor een sterke munt en vertrouwen in de Surinaamse munt.

Het gaat om versterken van veiligheid of afname van het veiligheidsgevoel bij de burgerij; we gaan voor verhoging van de veiligheid en effectieve aanpak van alle vormen van criminaliteit.

Het gaat om nieuwe hoop en nieuw geloof bij de burgerij of angst en onzekerheid bij de burgerij; wij gaan nieuwe hoop en geloof brengen voor de toekomst.

Het gaat om versterking van de democratie en afzwakking van democratie; wij gaan voor versterking van de democratie.

Het gaat om bescherming van de Surinaamse investeerders, ondernemers en agrariërs of overleveren van deze sectoren aan buitenlanders. We gaan voor bescherming van Surinaamse ondernemers, diaspora ondernemers, arbeiders en agrariërs.

Het gaat om de onbelemmerde beleving van de vrije meningsuiting en persvrijheid en de beperking ervan; wij gaan voor de onbelemmerde en de onbevreesde vrije meningsuiting en persvrijheid.

Het aanpakken van corruptie of het belonen van corruptie; wij gaan voor krachtig aanpakken van corruptie en bestraffen van corruptelingen.

Het aanpakken van het drugsprobleem of het maken van Suriname tot een narcostaat; wij gaan voor effectieve aanpak van het drugsprobleem i.s.m. het buitenland

Het gaat om aanpakken van internationaal terrorisme of het faciliteren van internationaal terrorisme in Suriname; en wij gaan voor effectieve aanpak van internationaal terrorisme.

Het hebben van Suriname als een fatsoenlijke staat of mislukte staat; en wij gaan Suriname weer plaatsen in de rij der gezaghebbende naties in de wereld.

Het hebben van integer leiderschap of slecht leiderschap; en wij gaan voor goed en integer leiderschap .

De verkiezingen zal gaan over wie de capaciteit en het vermogen heeft om te regeren of wie het onvermogen heeft; De huidige regering heeft het vermogen niet om te regeren. Over 6 maanden gaan we de huidige regering naar huis sturen.

Het hebben van bekwame leiders of onbekwame leiders; wij gaan voor bekwame leiders.

Doorgaan met werkloosheid of aanpak van werkloosheid; we gaan werkloosheid aanpakken.

25 mei is niet een verkiezingsdag alleen, 25 mei is de dag waarop u moet oordelen, hoe uw kinderen gaan opgroeien in dit land. U gaat bepalen hoe de toekomstige generatie eruit moet zien.

Een verkeerde keuze en we belanden in de situatie van Venezuela door slecht beleid, terwijl dat land rijk is aan aardolie. We gaan Suriname moeten redden, laten we geen tweede Haïti worden door de huidige regering een tweede kans te geven. Op 25 mei gaan we Suriname bevrijden. 25 mei 2015 wordt ‘Bevrijdingsdag’ voor Suriname.

Als we naar de keuzemogelijkheden kijken,  dan is de verkiezingsuitslag nu al  beslist. De coalitie voor de “Samenwerkende Politieke Partijen’ wint de verkiezing.  Het enige wat deze uitslag zou kunnen beïnvloeden is een oneerlijke verkiezing.

Chan Santokhi