Leaders Empowerment Program

Verslag Leaders Empowerment Program

“ Women in Politics”

De Nationale Assemblee en UNDP, 24-16 0ktober 2014, Hotel Courtyard Marriot.

Van 24 t/m 26 oktober 2014, organiseerde de voorzitter van de Nationale Assemblee, mw Jenny Simons, in samenwerking met de UNDP de Women en Politics training, voor het beter zichtbaar maken van de vrouwen bij de komende verkiezingen, dwars door alle politieke partijen heen en ook voor het versterken van een aantal van deze vrouwen.

De verzorging van de zogeheten 1e Bootcamp lag in handen van de consultancy Get It onder leiding van dhr Ray Jong A Lock en zijn team.

Namens de VHP deden Rewtie Sietaram en Nirmala Ramdin mee aan de training.

Verder waren en vrouwen uit de NDP, PL, Abop, SPA, DA91, KTPI, PALU, DOE, BEP en NS, in total 15 personen.

Het was gewenst dat we vanwege het karakter en het program van de training en voor de groepscohesie ook nog bleven overnachten.

Over het algemeen werd er bij deze training aandacht geschonken aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van de vrouwen in de vorm van de volgende onderwerpen:

  • Leiderschap in het algemeen
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Wie ben ik
  • Mijn doel in het leven
  • Contact met mijn innerlijke krachten
  • Persoonlijke visie en missie
  • Een persoonlijke SWOT.

 

Twee maal werd en in de avonduren een bezoek gebracht aan de DNA. De 1e avond was er een rondleiding en een babbel met voorzitter Simons over haar eigen ervaringen en inzichten. De 2e avond stond er een simulatiespel op het program, waarbij een coalitie en een oppositiegroep de pro’s en contra’s voor het aannemen van een Quotawet voor ten minste 30% vrouwen in het Parlement reeds voor de komende verkiezingen aanhaalden.

De sessies van overdag werden als heel intensief ervaren waarbij er ook veel opgestoken werd door de participanten.

Er wordt uitgekeken naar de komende conferentie en bootcamp, hetgeen de voorzitter en het hoofdbestuur van de VHP in de vorm van een verslag wederom toegestuurd zullen krijgen.

VHP Mediacommissie