VHP Nederland 25 jaar groots gevierd!

VHP Nederland heeft met een goed opgekomen publiek haar 25 jarig bestaan groots gevierd. De viering werd ingeleid door dagvoorzitter Ronald Kalka. Voormalig voorzitter van 

VHP Nederland mr. drs. S. Bissessur werd bedankt voor zijn voorzitterschap gedurende 15 jaar van VHP Nederland. Huidig voorzitter van VHP Nederland, drs. S. Mahesh en de ex-voorzitter mr. drs. S. Bissessur ontvingen een Oorkonde en de titel “Ridder in de orde van de Olifant” uit handen van VHP voorzitter Santokhi. In zijn feestrede memoreert de voorzitter van VHP Nederland, drs. Soerin Mahesh de hoogtepunten van de VHP, de strijd voor invoering van het Algemeen Kiesrecht in Suriname, de verbroederingspolitiek van mr. J. Lachmon en het opkomen voor de belangen van de achtergestelde Javaanse & Hindoestaanse bevolkingsgroep bij de oprichting van de partij nu 65 jaar geleden.

De voorzitter van VHP Nederland stond stil bij de verdiensten van de VHP en vroeg 1 minuut stilte voor de VHP’ers die nu niet meer onder ons zijn. Hij sprak waardering uit voor het doorzettingsvermogen en de offers die zij hebben gebracht om de VHP te laten uitgroeien tot een factor van belang in de Surinaamse politiek. Voorzitter Mahesh installeerde het bestuur van de jongste Afdeling van VHP Nederland onder voorzitterschap van Mevrouw Tanja Rambhadjan-Bhoendie. Hij riep het opgekomen publiek op hun familie in Suriname te motiveren om te stemmen op de VHP en zo te zorgen voor een klinkende verkiezingsoverwinning van de nieuwe combinatie van zeven politieke partijen die zich hierin hebben verenigd.

Bijdrage NPS Nederland

De vertegenwoordiger van NPS Nederland, de heer John Waalring feliciteerde VHP Nederland met haar zilveren jubileum en vroeg aan VHP voorzitter Santokhi te zorgen voor het afreizen van de zeven leiders van de nieuwe combinatie naar Nederland voor een grootse politieke manifestatie in Nederland. Hij vroeg aandacht voor de rechten van de Surinamers in Nederland. Hij gaf aan dat deze rechten uitstekend zijn geregeld in het bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 overeengekomen verdrag tussen Nederland en de Republiek Suriname en verder vastgelegd in de Toescheidingsregeling Personenverkeer Nederland-Suriname, waarin bepaald is dat Surinamers uit Nederland het recht hebben om te allen tijde Suriname te bezoeken en bij vestiging in Suriname dezelfde rechten hebben als de Surinaamse ingezetenen. Deze regeling gaat veel verder dan de huidige PSA wet van de NDP regering, aldus de heer Waalring.

Bijdrage BEP Nederland

De vertegenwoordiging van de BEP, mevrouw Waterberg accentueerde het belang van het betrekken van jongeren en vrouwen bij de komende verkiezingen in Suriname. Zij gaf aan vereerd te zijn dat de BEP, 1 van de 7 samenwerkende partijen is in de nieuwe combinatie van zeven, wat een geluksgetal is. 

Zij benadrukte in haar bijdrage het belang van een sterke BEP, dat door samenwerking met de overige 6 partijen nog sterker kan opkomen voor haar achterban.

Bijdrage Voorzitter VHP Chan Santokhi

VHP Voorzitter Santokhi begon zijn bijdrage met een dankwoord aan VHP Nederland voor de ondersteuning van de VHP, nu al meer dan een kwart eeuw. In zijn rede gaf hij aan dat hij zich sterk maakt voor het betrekken van de 500.000 in het buitenland wonende Surinamers bij de ontwikkeling van Suriname, omdat hij dit ziet als een belangrijke aanvullende hulpbron bij de ontwikkeling van Suriname. Hij gaf aan dat de structuren van de VHP klaar zijn voor de komende verkiezingen, hekelde de verspilzucht van de huidige NDP Regering, merkte op dat de goedgevulde Surinaamse schatkist bij de overdracht in 2010 nu zo goed als leeg is, gaf aan dat de wisselkoers in 2010, SRD 2,80 was voor 1 USD dollar en nu in de praktijk 3,60 SRD voor 1 USD dollar. Het leven voor de gewone man/vrouw wordt hierdoor steeds moeilijker en weegt niet op tegen de in het vooruit gestelde verhogingen van de AOV en Kinderbijslag.

Gezien de toenemende corruptie maakte hij zich ernstig zorgen over het beheer van de in te vorderen pensioengelden onder deze regering.

De bij de installatie van de NDP regering in 2010 beloofde fly-overs, de ontsluiting van onze Oost-grens, de verbindingswegen naar Brazilië zijn niet van de grond gekomen, hoe moeten wij nu geloven dat de treinverbinding tussen Zanderij en Paramaribo nu 7 maanden voor de verkiezingen wel gaat lukken?

VHP voorzitter Santokhi hekelde de toenemende criminaliteit in Suriname en gaf aan zijn uiterste best te zullen doen om de veiligheid terug te brengen en de corruptie aan te pakken. Hij riep de Surinamers in Nederland op hem hierbij te helpen door hun familie en vrienden op te roepen, om op 25 mei te stemmen op de VHP.

25 jaar VHP Nederland

De viering van 25 Jaar VHP Nederland is afgesloten met een optreden van de populaire Surinaams/Utrechtse artiest Raj Mohan, muziek van het huis DJ van SV Kismet, Awards & cd’s voor VHP Voorzitter Chan Santokhi en VHP Nederland voorzitter drs. Soerin Mahesh, gratis eten & drinken.

VHP Nederland kijkt terug op een alleszins geslaagde viering van haar zilveren jubileum.

Persdienst VHP Nederland