Het Diwáli-feest

Laat mij u allen feliciteren met diváli oftewel het lichtfeest.

Het begrip ‘licht’ heeft in bijkans alle culturen een bijzondere betekenis, echter wordt het door elke cultuurgroep anders benaderd, hetgeen toch op hetzelfde neerkomt. Behalve dat het een symbool is van het goddelijke, wordt het ook in verband gebracht met kennis en spiritualiteit.

Als wij conform de Dharma (de hoogste orde van onze geloofsovertuiging) denken en handelen, zal het Goddelijk Licht ons zeker bereiken en ons leiden naar de weg der waarheid en duistere krachten verdringen.

Divali wordt vaak beschreven als de overwinning van goed op kwaad, van het licht op de duisternis en van kennis op onwetendheid, echter gaat de betekenis veel verder, namelijk: de eenheidsgedachte, volledig verbonden in het oneindige zoals de betekenis van het woord dat ook aangeeft.

De boodschap die op deze feestdag wordt uitgezonden heeft een universeel karakter. De mens wordt eraan herinnerd dat het kwade zowel buiten ons als in ons verslagen wordt om innerlijke en maatschappelijke vrede te creëren en beschaving en vrede te verspreiden.

Divali is een tijd van vreugde en vernieuwing, de dia’s kondigen divali aan en symboliseren en verspreiden het licht dat op divali centraal staat, het is het licht van verlichting, het is licht van harmonie, het is het licht van vrede (shanti), het is het licht van liefde en broederschap, en het is licht van Bhagwan dat vanuit ons hart de wereld mooier maakt.

Bij elke Divali worden niet alleen onze huizen maar ook onze harten verlicht. Deze simpele waarheid krijgt dan weer nieuwe betekenis en geeft nieuwe hoop. Van duisternis naar licht, dat ons in staat stelt tot het verrichten van goede daden en ons dichter brengt tot het goddelijke.

Het verdrijven van de duisternis en het kwade door het licht van kennis te verspreiden staat dus centraal tijdens het Diváli-feest. Het aansteken van de kleine aardewerk lampen – de Diya's - op Diváli -avond symboliseert dit idee; om licht in het leven te brengen en daarmee hoop op succes en voorspoed.

Het Divali-feest accentueert ook een aantal belangrijke maatschappelijke waarden zoals gemeenschapszin en gezamenlijkheid, reinheid en schoonheid. Dus reden om letterlijk en figuurlijk schoonschip te maken. Het is goed om die waarden ieder jaar opnieuw bewust te vieren en uit te dragen.

Onze grootste verworvenheid, namelijk onze harmonieuze multi-etnische en multiculturele samenleving maakt het ons mogelijk een veilig, vredelievend en welvarend land te worden van mensen die van overal ter wereld bij elkaar zijn gebracht.

Wij weten met zijn allen dat de gedachtegang achter dit belangrijke feest dieper ligt dan het feesten alleen, in die zin dat Diváli de mogelijkheid biedt om het gevoel van verbondenheid tussen de burgers van onze natie verder te versterken als een essentieel element in het traject van natievorming.

Samen moeten wij buigen en bewust worden van wie zijn wij, wat hebben wij opgebouwd en hoe gaan wij ermee om. Wij moeten ons eigene, wat wij aan culturele rijkdommen hebben overgehouden, koesteren en waarderen.

De grondslag voor eenheid en saamhorigheid, vrede en liefde met en voor elkaar ligt hierin verscholen.

In verband met de viering van het Diváli-feest spreek ik graag de volgende wens uit:

Dat het Diváli-feest velen mag stimuleren om ook gedurende de rest van het jaar meer oog te hebben voor elkaar, zodat wij gezamenlijk, met behoud van de hoogstaande waarden en normen van moraal en ethiek, kunnen werken aan de versnelde ontwikkeling van ons geliefd Suriname.

Vanuit die gedachte wens ik de totale Surinaamse samenleving een Subh Divali en een gezegende en verlichtende toekomst toe. Moge de Godin Laksmi Mátá u allen zegenen met voorspoed, veel geluk, wijsheid en een gezond leven. Laten wij op deze bezinningsvolle dag bidden voor de eenheid, saamhorigheid en voorspoed van ons geliefd land Suriname.

Chan Santokhi