Dag der Marrons

Vrijdag 10 oktober 2014 hebben we de “Dag der Marrons” herdacht en gevierd. Hierbij feliciteer ik nogmaals de hele natie maar in het bijzonder de Marron broeders en zusters met deze bijzondere dag. Het gaat immers om een belangrijke herdenkingsdag voor de Marrons, omdat ze nu in vrijheid leven. Maar zijn wij als volk nu daadwerkelijk  bevrijd van onderdrukking, lotsverbetering en discriminatie? 

Als voorzitter van de VHP wil ik stil staan bij de strijd van de diverse Marrongemeenschappen tegen slavernij en voor de erkenning van hun menselijke waardigheid. Indachtig de strijd van de voorouders van de Marrons die werd aangebonden tegen onrecht en onrechtvaardigheid, ervaar ik als voorzitter van de VHP thans hun lotsverbondenheid.

Ik heb een leider, politicus en voorzitter van een politieke partij tijdens de herdenking van de Marrondag horen zeggen dat we strijders nodig hebben, die strijden tegen onderdrukking, terwijl die leider zelf in de jaren ‘80 het volk heeft  ondrukt, mishandeld en  vernederd. In die tijd is het volk fysiek, mentaal en emotioneel onderdrukt, de grondwet met voeten getreden en de democratie werd om zeep geholpen. 

Als voorzitter van de VHP zal ik altijd ten strijde trekken tegen onrechtvaardigheid, onwaarachtigheid en onderdrukking, en in de voorhoede staan voor welzijns-en welvaartsverbetering voor iedere Surinamer. Als leider van de VHP zal ik ook erop toezien dat de vrijheid van de hele Surinaamse gemeenschap in de ruimste zin des woords gewaarborgd blijft.

Chan Santokhi