Geboortedag Gandhi

Op 2 oktober is wereldwijd de geboortedag van de legendarische Mahatma Gandhi herdacht, hij staat bij miljoenen mensen bekend als de mens met de boodschap van verdraagzaamheid en begrip. Zonder twijfel is Mahatma Gandhi (1869-1948) een van de groten uit de vorige eeuw, naast mannen als Martin Luther King en Nelson Mandela. 

Zijn rotsvaste geloof in geweldloosheid was kenmerkend voor de manier waarop hij over intermenselijke relaties sprak en hoe hij ten aanzien daarvan handelde. Geweldloosheid was het eerste artikel van zijn geloof en was ook het laatste artikel van zijn levensmotto. Mahatma Gandhi staat vandaag de dag nog steeds symbool voor geweldloosheid, hij is voor velen de spiegel en inspirator. 

De grote verdienste van Gandhi is zonder twijfel dat hij door zijn combinatie van geweldloosheid en non-coöperatie een methode ontwikkelde om mensen in beweging te krijgen en onrecht zichtbaar te maken. De oprichter van de VHP tevens voorzitter wijlen mr. Jagernath Lachmon heeft ook geweldloosheid en vrede gepropageerd. We moeten geweld ten zeerste afkeuren. Ik verwijs u naar de zinloze  gewelddadigheden van coup 25 februari 1980, decembermoorden 1982 binnenlandse oorlog 1986 en coup 1990 in Suriname.  

Als persoon en voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) sta ik volledig achter de idealen van Mahatma Gandhi en ik heb ook de overtuiging dat geweld een ongeschikt middel is om problemen op te lossen. Tijdens de 4e Gandhi Memorial Day in Delft heb ik als Surinamer de eerste Mahatma Gandhi award uitgereikt gekregen van de Haagse wethouder.

Mahatma Gandhi’s visie op politiek, leiderschap, welvaart, waarheid heeft mij ook geïnspireerd tot nieuwe nuances en een veranderende visie (Change) te komen. Als voorzitter van de VHP zal ik me volledig inzetten om te komen tot een rechtvaardige samenleving  en zal verzetten tegen onrecht en ongelijkheid. 

De VHP heeft altijd in de voorhoede gestaan van het democratiseringsproces, vrede, veiligheid, onrecht, discriminatie, rechtvaardigheid, welvaart en welzijn voor een ieder ongeacht zijn of haar etniciteit, klasse of religie. 

Door het slechte beleid van de huidige regering zijn we in een neerwaartse spiraal beland. Suriname wordt heden ten dage geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals energieschaarste, terrorisme, grensoverschrijdende criminaliteit, mensenhandel, drugshandel, klimaatsveranderingen en financieel economische instabiliteit en corruptie. 

De corruptie moet volledig uitgeroeid worden. De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieder hebzucht.  We moeten het land Suriname redden. 

Chan Santokhi