De rol van de jongeren in de politiek

Jongeren zijn heden ten dage weinig betrokken bij de politiek vanwege het feit dat ze belangstelling hebben voor heel andere dingen. Het is daarom noodzakelijk om te investeren in onze jongeren voor hun eigen welzijn, voor het bevorderen van maatschappelijke rust en ontwikkeling.

Mijn visie is dat we als partij moeten investeren in het menselijk kapitaal van al onze jongeren en het daarmee vooruitlopen op toekomstige vraag naar personeel. Dit is goed voor het welzijn van jongeren maar zeker ook voor onze economie. De huidige sociale en economische situatie van het land rechtvaardigt dat wij als partij bijzondere aandacht besteden aan jongeren.

Politiek is niets anders dan bestuur en het bestuur is er verantwoordelijk voor hoe jouw leven eruit ziet. Natuurlijk zijn jullie als jongeren zelf verantwoordelijk voor je eigen leven en carrière. Dus de jongeren laat je stem horen in de politiek. 

Als voorzitter van de VHP heb ik vaak gezegd dat jonge mensen moeten leren om aandachtig naar elkaar te luisteren, zich meevoelend op te stellen, uiteenlopende standpunten te accepteren, en in staat te zijn om problemen op te lossen.

De werkloosheid is in de afgelopen jaren als gevolg van wanbeleid van de huidige regering sterk toegenomen. Voor onze jongeren is deze situatie zeer ingrijpend. Zij moeten hosselen om aan een baan te komen en zien hun kansen om te studeren afnemen.

Het is een harde noodzakelijkheid voor jongeren die hun diploma behalen en die iets van hun leven willen maken, om geen baan te kunnen vinden. Het bestrijden van de werkloosheid is voor de VHP een sociale en economische noodzaak. 

Werkloosheid kan de gewenste ontwikkeling van jongeren belemmeren. Met de toenemende globalisering, zijn de jongeren een drijvende kracht voor verandering en ontwikkeling. Het is sociaal noch economisch gewenst het arbeidspotentieel van jongeren onbenut te laten.

Als partij zullen we onze inspanningen vergroten om jullie als jongeren op te nemen in besluitvormingsprocessen, beleid en programma's die jullie toekomst en de onze ten goede komen. De VHP geeft daarom de hoogste prioriteit aan het verbeteren van de startpositie van jongeren. Hoe minder werkloosheid, hoe meer toekomstperspectief. 

De VHP heeft tal van seminars georganiseerd voor jongeren. Dit jaar, in de maand februari, organiseerde de VHP een jongerencongres en recentelijk nog een lezing met als thema: De rol van de jongeren in de politiek.

Men zegt dat de jeugd van vandaag, de toekomst is van morgen. Maar uit statistieken  van een gezondheidscongres welke de VHP had georganiseerd bleek dat de leefstijl van jongeren te wensen over laat. 

Als we geen gezonde mensen hebben, gaan we het land niet kunnen besturen. Veel jongeren voldoen niet aan de gewenste hoeveelheid beweging. Voldoende bewegen is een belangrijk deel van het jongeren- en gezondheidsbeleid van de VHP.                                                                

Als voorzitter van de VHP roep ik de jongeren op om hard te werken en te studeren. Doe je best en God doet de rest. De partij bied je voldoende ruimte om politieke carrière te maken. De partij is in staat jonge talenten te verkennen, te begeleiden en te plaatsen op diverse politieke en maatschappelijke functies.

Chan Santokhi