Verklaring van het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling

Het  Nieuw Front voor Ontwikkeling en Democratie wenst, naar aanleiding van het falend beleid mbt de veiligheid en bescherming van de samenleving, het volgende onder de aandacht van het volk te brengen.

Het is bekend dat het volk ernstig gebukt gaat onder de gevolgen van het beleid van deze Regering.

Corruptie stinkt harder dan het klinkt. De Grondwet wordt vertrapt. De Regering pleegt wanprestatie jegens crediteuren.  Vrees en intimidatie is ernstig voelbaar. Onrechtmatig gebruik van volksgeld voor partij propaganda is zichtbaar. Misdaad baart de politie ernstige zorgen.  Het volk is bijna vogelvrij verklaard door inbreuken op onze rechtsorde door gevoerd beleid van deze regering in de afgelopen 4 jaar.

Vragen uit De Nationale Assemblee , gesteld over het wanbeleid worden niet beantwoord door de regering, noch wordt het beleid omgebogen.

Alsof dit niet voldoende is, wordt in De Nationale Assemblee geen gelegenheid geboden om debat te kunnen voeren  met deze Regering, de Regering wordt duidelijk in bescherming genomen en de coalitie keurt alles goed. Deze werkwijze van zowel de Nationale Assemblee als van de Regering is onzerzijds steeds en met nadruk verworpen.

In de loop van tijd zijn verschillende brieven geschreven naar de president met name over de heersende criminaliteit in het land. De minister is echter niet verder gekomen dan het beschuldigen van derden ter zake, laatstelijk werd zelfs de Rechterlijke Macht besproken waarbij door de minister op een zeer verwerpelijke en onaanvaardbare wijze beschuldigingen zijn geuit, zonder enige onderbouwing met feiten. Zoals gewoonlijk is een reactie van de President ook in dit geval uitgebleven.

Onlangs heeft deze minister van Justitie en Politie publiekelijk ook verklaard dat opposanten vd regering, de criminaliteit aan wakkeren. Het NF voelt zich, uiteraard,  niet aangesproken door deze ongenuanceerde, onware uitspraak van deze minister. 

Deze minister verklaarde eveneens, dat hij tot zijn beleid heeft, het oproepen van moordenaars, verkrachters, roofovervallers en andere criminelen, om na hun wandaden te hebben gepleegd, zich aan te melden bij de politie. Het is bekend dat deze minister heeft gepresteerd om van zijn goedgekeurde begroting  van vorig jaar, groot 53 miljoen srd,  slechts 32% daarvan kunnen realiseren, terwijl hij weet dat volk  gebukt gaat onder zware criminaliteit. Slachtoffers van criminaliteit worden door hem bespot en beschuldigd van senario’s. Deze minister gaat ook voorbij aan de ernstige gevolgen voor de slachtoffers van criminaliteit, door zware criminelen vroegtijdig in vrijheid te stellen. Dubieuze aankopen van gebouwen, materieel en materialen boven de getaxeerde waarde  en in strijd met comptabele regels worden niet aangepakt. Terwijl deze minister als taak heeft bescherming te bieden aan de samenleving,  keurt hij bovenstaande misstanden goed. Het resultaat is ook duidelijk!  

Het NF roept het volk op om met bovenstaande  feiten ernstig rekening te willen houden bij het hebben van verwachtingen van deze regeerders.