Veiligheid en veiligheidsgevoel

Het is een kwalijke zaak dat de huidige regering weinig doet aan de veiligheid en bestrijding van de criminaliteit. Het ministerie van Justitie en Politie dient een visie, missie, strategie en beleid ten aanzien van veiligheid planmatig vast te leggen. Veiligheids- management zorgt ervoor dat men continu risico’s signaleert, inventariseert en analyseert en mogelijkheden en kansen tot verbetering vastlegt.  

Voorts, dat men een veiligheidsstrategie en -beleid bepaalt, uitvoert en evalueert, waarbij alle actoren worden betrokken. Daardoor worden risico’s verminderd, de veiligheid gewaarborgd en de veiligheidsbeleving vergroot en verstevigd. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een goed leven en zeer essentieel om in vrijheid te kunnen leven. Veiligheid en vrijheid gaan samen. 

Het huidige veiligheidsbeleid schiet op vele fronten tekort. De dagelijkse berovingen die vaak gepaard gaan met bruut en buitensporig geweld waarbij de samenleving steeds het slachtoffer van  wordt, is een indicatie dat het veiligheidsbeleid niet deugt. Hiervoor is er niet alleen een nationaal plan nodig, maar ook een internationaal plan waar samengewerkt wordt met internationale bestrijdingsorganisaties.

Er moet een integraal veiligheidsbeleid komen. Men moet op een systematische en samenhangende manier werken aan het behoud of verbetering van de veiligheid in al haar facetten, onder regie van de Juspol minister en onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkende partners. 

Wij hadden daarom in vijf jaren tijd een studie gedaan met nationale en internationale instituten en hadden daarop een nationaal veiligheidsplan ontwikkeld. Het ging om een integraal pakket aan maatregelen waar alle ministeries en de rechterlijke macht, bij betrokken waren. Dat moest gewoon gecontinueerd en uitgevoerd worden.

Een veiligheidsplan dient uitgevoerd te worden in een samenhangend geheel van maatregelen die zich richten op het bestrijden, voorkomen en beheersbaar maken van onveiligheid. De verhoogde criminele activiteiten in het land is een duidelijk teken dat de criminelen lak hebben aan het veiligheidsbeleid van de regering. 

Toen ik minister was van Juspol is er een deugdelijk veiligheidsplan gemaakt dat integraal was opgenomen  om te laten uitvoeren. Maar de huidige regering heeft dat niet geïmplementeerd omdat het plan door de vorige Juspol minister was opgesteld.

Het is een aanfluiting voor Suriname dat de Juspol minister op podia criminelen oproept om zich aan te melden. De minister van Juspol probeert met ad hoc beleid de veiligheidsproblemen aan te pakken. Wil je de veiligheid verbeteren dan moet je de bereikbaarheid en aanspreektijd van de politie  verbeteren. Door meer te besteden aan lopen of  fietsen(bikers unit) door de wijk creëert de wijkagent een grote aanspreekbaarheid en een betere bereikbaarheid.

Het veiligheidsgevoel bij de burger is dieper weggezakt en is afgenomen tot een zorgelijk niveau. Surinamers zijn zich de afgelopen 3 jaren niet veiliger gaan voelen. De huidige beleidsmaker op Juspol ziet alleen de cijfers en zelden de mensen achter de cijfers. Wanneer de statistieken aangeven dat in een bepaalde periode de criminaliteit is gedaald, dan trekken de beleidsmakers daaruit de conclusie dat de samenleving veiliger is geworden. De cijfers komen niet overeen met het veiligheidsgevoel van de burgers. 

Het veiligheidsgevoel is een ruimer begrip dan alle cijfers en statistieken bij elkaar. Het geeft juist de alledaagse ervaring van de burgers aan. De geweldsdelicten vormen een doorslaggevende factor bij het veiligheidsgevoel. Geweld laat diepe sporen achter bij slachtoffers en hun omgeving. 

Wil je dat het veiligheidsgevoel terugkeert bij de bevolking dan dien je onmiddellijk de inlichtingenunit, wederom in het leven te roepen zodat de informatie over de criminelen optimaal kan binnenkomen. Deze professionele unit is mij om onduidelijke redenen ontmanteld door de huidige regering.

De zeer gespecialiseerde opsporingsdienst, het arrestatie team, die de informatie van de inlichtingenunit krijgt, moet direct in actie komen door de criminelen op te pakken en op te sluiten. ik ben ervan overtuigd dat na deze twee maatregelen je direct een vermindering zal krijgen van de criminaliteit en het veiligheidsgevoel zal terugkeren bij de bevolking. 

Chan Santokhi