Drie jaar VHP hoofdbestuur

Op 3 juli 2014 was het precies drie jaar, dat het huidige hoofdbestuur van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij ( VHP) onder mijn leiding was aangetreden. In deze afgelopen drie jaar heeft de partij een transformatie ondergaan. Wij hebben een duidelijke visie over de richting die wij willen opgaan in het land.

In deze 3 jaren heeft het bestuur de structuren versterkt en de partij verder gedemocratiseerd en gemoderniseerd. Het hoofdbestuur heeft heel veel bereikt qua uitvoering en beleid. Ze heeft ook elk jaar een evaluatie gepleegd omtrent haar eigen beleid en daar waar nodig aangepast.  

De partij heeft haar lager-midden- en hoger kader continu  getraind. Ze zijn getraind door lokale en buitenlandse deskundigen. Na de voltooiing van de trainingen zijn de benodigde  vaardigheden van de leden versterkt en verbeterd, waardoor zij in staat zijn de taken die zij van de partij krijgen kunnen uitvoeren. 

Om het democratische gehalte van de partij te verhogen zijn er kernverkiezingen binnen de partij gehouden. Als partij hebben we de interne herstructurering op kern-ressorts-en districtsniveau al gecomplementeerd. Voorts is de partij bezig met het ontwikkelen van een duurzaam beleid en een realistische toekomstvisie.  

De blik van de VHP is veel verder reikend dan 2015, vandaar Vision 2030. Vision 2030  beoogt om de toekomstige uitdagingen en bedreigingen voor de Surinamer in kaart te brengen. Immers, het streven van de partij is om de Surinaamse samenleving te verheffen naar een hoger welzijns-en welvaartsniveau en dit is een continu proces. In deze toekomstblik staan productie, mens en milieu centraal. 

De partij is ook bezig een diepere invulling te geven aan haar rol als te zijn meer dan een politieke partij. De partij heeft in drie jaren tijd een aantal sociale projecten uitgevoerd. Onlangs hebben we de Keti- Koti viering gehad, en na de vastenmaand wordt een Ied-Milan (samenzijn tijdens Idul-fitre feest) georganiseerd. 

De kick-off van de “VHP meet the people campagne” in oktober 2013.  Met de “meet the people campagne” is de VHP begonnen aan een unieke politieke veldcampagnevoering. De VHP wil zelf naar de mensen toe om hun noden aan te horen. Deze campagne is tot nu toe een ongekend groot succes geworden, en we gaan door met deze campagne. 

De ondernemerswereld heeft ook ingezien dat de VHP strijd voert voor het welzijn en welvaart van  het volk. Ze hebben heel veel vertrouwen in de leiding van de partij. Onlangs heeft een ondernemer 5 auto’s geschonken aan de VHP, met deze 5 auto’s heeft VHP nu 13 auto’s ter beschikking. Binnen niet al te lange tijd zullen enkele ondernemers meer auto’s schenken.  Ons motto is:  Zelf Sterk Samen Sterker.

Chan Santokhi