Ondernemer schenkt 5 auto’s aan de VHP

Vandaag, 3 juli 2014 is het precies 3 jaar geleden dat Chan Santokhi als voorzitter werd gekozen van de Vooruitstrevende Hervomings-Partij(VHP). En op deze mooie dag heeft een ondernemer de VHP voorzitter verrast, door 5 auto’s te schenken aan de partij. Santokhi zegt heel erg blij te zijn met de voertuigen en bedankte de ondernemer voor het gebaar dat hij heeft gemaakt. Eerder hebben ook andere ondernemers auto’s geschonken aan de partij.

Hij zegt dat met deze 5 auto’s de partij nu over 13 voertuigen beschikt die ingezet zullen worden voor verkiezingscampagne en het opvoeren van de mobilisatie in de verschillende districten. Santokhi stelde voorts dat hij een zakelijke campagne zal voeren met gebruikmaking van deze vervoersmiddelen.

De voorzitter is content dat ondernemers met de VHP willen samenwerken. Hij is heel blij met deze samenwerking, dit is de samenwerking die we willen hebben als VHP. En deze samenwerking zal  gecontinueerd worden ook na 25 mei 2015. Deze samenwerking noemt men de PPP samenwerking: De Private, en Public sector Partnership. Deze samenwerking  zal samen met de ondernemers gedaan worden.  

Veel ondernemers zijn al beu van het wanbeleid van de huidige regering want het ondernemerschap wordt niet gestimuleerd. Ze krijgen een stiefmoederlijke behandeling.  Vanuit de ondernemerswereld is meer steun toegezegd aan de partij, binnenkort zullen er meerdere auto’s geschonken worden aan de partij om de verkiezingscamgne op te voeren. 

De VHP voorzitter is er van overtuigd dat met de inzet, ondersteuning en bijdrage van de ondernemers,  de VHP een toegevoegde waarde krijgt in de verkiezingscampagne en deze omgezet wordt in verkiezingswinst. De VHP voorzitter overhandigde de autosleutels aan de voorzitter van het bureau van de VHP voorzitter met dien verstande dat er goede protocollen worden gemaakt, wie gaat gebruiken en waarvoor gebruikt zal worden.  

Tot slot bedankte de VHP voorzitter de ondernemer nogmaals  en garandeerde hem dat de voertuigen goed gebruikt zullen worden. 

VHP mediacommissie