Terugblik 8 maanden VHP meet the people campagne

In oktober 2013 vond de kick-off van de “VHP Meet the People Campagne” onder leiding van  VHP-voorzitter Chan Santokhi.  Met de “Meet the people Campagne” is de VHP  begonnen aan een unieke politieke veldcampagnevoering.

Deze campagne is tot nu toe een ongekend groot succes geworden. Na de kick-off van ‘meet the people campagnes’ in de verschillende districten onder leiding VHP Chan Santokhi zijn de campagnes verder voortgezet door de lokale structuren van de VHP. 

De essentie van de ‘meet the people campagne’ is om een politieke bewustwording op gang te brengen bij de samenleving.  Hierbij is de maatschappelijke betrokkenheid van eminent belang voor het vormgeven van de toekomst en de ontwikkeling van ons land. De VHP gaat voor een vernieuwd concept dat toonaangevend moet zijn voor de ontwikkelingsrichting van onze natie.

Middels een eigen inbreng, zeggenschap in de besluitvorming, en een directe betrokkenheid kan dit worden gerealiseerd. Voorts wordt met deze campagne de betrokkenheid van de buurtbewoners en ressorten gestimuleerd om gebruik te maken van hun democratisch recht, namelijk het stemrecht. Uw stemrecht is een waardevol democratisch recht. 

Indien u verandering(Change) wenst in landsbestuur moet u wel naar de stembus gaan en de juiste keuze maken op 25 mei 2015. Niet gaan stemmen is geen optie, want dan gaat een stem verloren terwijl juist uw stem een wezenlijk verschil had kunnen uitmaken in de besluitvorming, aldus voorzitter Santokhi.

In een periode van ruim 8 maanden zijn er al 36 ‘Meet the People Campagnes” uitgevoerd in 18 ressorten verspreid over 6 districten. De huisbezoeken beperken zich niet alleen tot Paramaribo maar strekken zich uit naar alle districten en verre ressorten. Het gaat immers, zoals voorzitter Santokhi uitlegt, niet om een bepaalde groep mensen, maar om alle Surinamers.

De VHP werkt meer dan ooit aan de groei en versterking van tolerantie, solidariteit en eenwording van de Surinaamse natie. Daar zijn er reeds ettelijke honderden kilometers voor gelopen en er liggen nog vele honderden kilometers in het verschiet die met dezelfde vastberadenheid en vertrouwen zullen worden afgelegd.

“Wij brengen niet langer onze politieke boodschap over alleen via het podium of via een folder of brochure. We gaan huis- aan- huis om zelf met de mensen te praten, over hun visie, hun problemen, en hun wenselijkheden voor de komende periode", aldus  de Voorzitter.

De huis- aan- huis bezoekjes worden des namiddags steeds van 17.00 tot 19.30 uitgevoerd, soms loopt het uit tot  20.00 uur in de avond. Met nog ruim 30 verzoeken voor de “Meet the People Campagne” is het nut van deze activiteit bewezen. Er komen dagelijks  meer verzoeken binnen voor deze campagne uit de verschillende buurten.

Met deze verzoeken is de noodzaak gebleken van de ‘meet the people campagne’. De persoonlijke interactie tussen de mensen en de leiders in het veld is een must. Wij brengen niet langer onze politieke boodschap over via het podium of via een folder of brochure. We gaan huis- aan- huis om zelf met de mensen te praten, over hun visie, hun problemen, en hun wenselijkheden voor de komende periode, aldus voorzitter Santokhi.

Bij een van  de ‘meet the people campagne’ sloeg een oude creoolse  vrouw haar armen om de VHP-voorzitter en keek hoopvol naar hem. Zij heeft haar hoop gevestigd op voorzitter Santokhi.  Zij koestert naar verandering (Change). De VHP-voorzitter zei: nog 10 maanden, en op 25 mei 2015, krijgt u de gelegenheid om de Change in het landsbestuur te brengen. Uw wensen zullen dan in vervulling gaan.

Het resultaat bezien vanuit de perspectief van een participant
Elke oprechte gemeenschapswerker of landsbestuurder heeft de taak, ter uitvoering van een doelgericht en efficiënt beleid, regelmatig in contact te treden met de samenleving. Dit zegt VHP voorzitter Chan Santokhi als hem gevraagd wordt wat hij eigenlijk beoogt met zijn huis aan huis bezoekjes.

Het politiekwerk is in feite gemeenschapswerk, vervolgt hij,  en het is mijn plicht als politieke leider mensen thuis op te zoeken en een praatje met hen te maken om persoonlijk te vernemen hoe zij over de ontwikkelingen in het land denken. Ik ben begaan met het lot van het volk en de natie.

De pijnpunten
Aan de mensen werd de vraag gesteld: Als een nieuwe regering in 2015 aantreedt wat zij verwachten van de nieuwe regering? De meeste wensen en pijnpunten blijken veel met elkaar overeen te komen en zouden puntsgewijs als volgt kunnen worden samengevat: een stabiele economie; herstel van het vertrouwen in de centrale overheid; betere communicatie met de overheid; openbaarheid van bestuur en creëren van werkgelegenheid.

Voorts,  aanpak van het huisvestingvraagstuk; aanpak van de criminaliteit; bescherming van de rechtszekerheid; de jongeren wensen sportcenta in hun woonwijken; studiefinaciëring en betaalbaar verblijf voor universiteitsstudenten.  Ook vele senioren burgers klagen dat de AOV gelden binnen 2 weken op zijn als gevolg van de hoge prijzen van de eerste levensbehoeften.

In aanloop naar de verkiezingen toe zal  de VHP, de ‘Meet the People Campagnes” verder intensiveren.

VHP mediacommissie