Richtlijnen en procedures VHP financieel beleid

Op woensdag 25 juni j.l. heeft het hoofdbestuur van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) de vastgestelde richtlijnen en procedures voor het te voeren financieel beleid van de VHP goedgekeurd. 

Het was noodzakelijk dat, met het oog op de komende verkiezingen en de daarmee gepaard gaande kosten, er struktureel; adequaat; transparant; duurzaam en controleerbaar inkomsten- en uitgaven beleid werd geformuleerd. 

Ook werd meegenomen de wet op politieke organisaties, de statuten, het huishoudelijk- en het verkiezingsregelement van de partij alsook de groei van de partij, de partijorganen/raden, commissies, werkgroepen, de toename van partij activiteiten, vergaderingen, trainingen, lezingen, mediaprogramma’s etc. 

Erg belangrijk daarbij is de bescherming van het imago van de partij, partijprominenten en donateurs. Vandaar dat het VHP bestuur uniforme beleidsrichtlijnen, taken, bevoegdheden en procedures van de penningmeesters heeft vastgelegd inzake ontvangsten, uitgaven en periodieke verantwoording voor de Districts Coordinatie Teams (DCT), Ressort Coordinatie Teams (RCT) en kernen. 

Een model rapportage formulier, rapportage plicht, reguliere toetsing van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de te begrote-, ontvangen- en de uitgegeven middelen en een gedegen financiele administratie zijn verplicht gesteld naar de penningmeester van de VHP toe. 

VHP voorzitter Chan Santokhi was content met deze bereikte mijlpaal en bedankte de HB leden R. Pahladsingh, (1e penningmeester), Mw.R.Sietaram LL.B. (2e penningmeester) en B. Gangaram Panday voor het voorbereidend werk hieraan.

VHP mediacommissie