Financieel economische commissie VHP geïnstalleerd

Op 26 juni 2014 is de Financieel economische commissie, FEC, in de grote vergaderzaal van de Vooruitstrevende Hervomings-Partij geïnstalleerd door voorzitter Chan Santokhi.

De FEC wordt voorgezeten door drs.P.Rostam en wordt gecoördineerd vanuit het hoofdbestuur door ondervoorzitter drs. Glenn Oehlers .

Zij is samengesteld uit een breed spectrum aan beroepsbeoefenaars, van ondernemers tot wetenschappers. De commissie bestaat uit een intelligence en policy team die het hoofdbestuur in samenwerking met de organen van de partij zullen moeten voorzien van adviezen op het gebied van onder andere  financieel-economisch en wetgevingsgerelateerde issues die onderhevig zijn aan de actualiteit en vatbaar zijn voor beleidsdocumentatie en formulering. 

Documentatie van elke complexiteit gepubliceerd door overheids- en buitenlandse instanties zal door deze commissie worden vervat in practische maar analytisch uitgewerkte documentatie bestemd voor de partijvoorzitter en andere organen voor gebruik in de DNA , politieke podia en andere fora. 

Deze documentatie zal steeds weer worden gerelateerd en getoetst aan de partijdoelen , haar kernwaarden en normen. Voorzitter Chan Santokhi die de commissieleden installeerde benadrukte de behoefte om partijfunctionarissen en beleidsontwikkelaars te voorzien van gedegen en analytisch onderbouwde documentatie, vooral wanneer het gaat om presentaties in de DNA en andere podia.

Ondervoorzitter drs. Oehlers wenste de commissie veel succes toe in de uitvoering van haar taken . Drs. Rostam ziet de installatie van deze commissie  als zeer eminent voor de partij en is ervan verzekerd dat zijn team op een professionele en kundige wijze de partij en zo ook de gemeenschap zal kunnen  dienen. 

VHP mediacommissie