chan's blog

Chan-Blog 1: Campagne

De Algemene - Vrije - en Geheime verkiezingen staan voor de deur. Op uiterlijk 25 mei 2015 vinden de verkiezingen plaats. De VHP streeft ernaar om mede middels de betrokkenheid van de burgers en maatschappelijke organisaties de navolgende doelen te realiseren: 

Pages