chan's blog

Veiligheid en veiligheidsgevoel

Het is een kwalijke zaak dat de huidige regering weinig doet aan de veiligheid en bestrijding van de criminaliteit. Het ministerie van Justitie en Politie dient een visie, missie, strategie en beleid ten aanzien van veiligheid planmatig vast te leggen. Veiligheids- management zorgt ervoor dat men continu risico’s signaleert, inventariseert en analyseert en mogelijkheden en kansen tot verbetering vastlegt.  

Drie jaar VHP hoofdbestuur

Op 3 juli 2014 was het precies drie jaar, dat het huidige hoofdbestuur van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij ( VHP) onder mijn leiding was aangetreden. In deze afgelopen drie jaar heeft de partij een transformatie ondergaan. Wij hebben een duidelijke visie over de richting die wij willen opgaan in het land.

Pages