chan's blog

Leefbaar Suriname

Als persoon en als VHP voorzitter vind ik leefbaarheid een zeer belangrijk maatschappelijk thema. Leefbaarheid omvat veel aspecten die bepalen hoe leefbaar uw buurt is. Aspecten van veiligheid en openbare orde die erg belangrijk zijn voor de leefbaarheid in ons land zijn: criminaliteit-veiligheidsgevoel- veiligheid in en om de woning- en-veiligheid in de buurt. Hoe belangrijk vindt u, als bewoner, deze verschillende aspecten van leefbaarheid? 

De mens staat centraal

Mijn belangrijkste boodschap aan het volk is, dat we de mens centraal moeten stellen en het sociale aspect meer aandacht moeten geven. Bij alle maatregelen die de VHP zal nemen zal zij als  partij de menselijke waardigheid voorop stellen. Wij mogen dit niet uit het oog verliezen, het gaat altijd om mensen. 

Pages