chan's blog

Het Diwáli-feest

Laat mij u allen feliciteren met diváli oftewel het lichtfeest.

Het begrip ‘licht’ heeft in bijkans alle culturen een bijzondere betekenis, echter wordt het door elke cultuurgroep anders benaderd, hetgeen toch op hetzelfde neerkomt. Behalve dat het een symbool is van het goddelijke, wordt het ook in verband gebracht met kennis en spiritualiteit.

Als wij conform de Dharma (de hoogste orde van onze geloofsovertuiging) denken en handelen, zal het Goddelijk Licht ons zeker bereiken en ons leiden naar de weg der waarheid en duistere krachten verdringen.

Relatie Suriname-Nederland deel 2

De huidige relatie Suriname - Nederland zou wellicht het treffendst kunnen worden weergegeven door de pakkende slogan: “Twee landen, een gevoel”, van ons telecombedrijf Telesur ,waarmee de tweelanden- simkaart in een reclame campagne prominent wordt aangeprezen: 

Jagernath Lachmon had deze verbondenheid in andere bewoordingen weergegeven toen hij tijdens de onafhankelijkheidsdebatten in de Eerste Kamer op 28 October 1975 onder meer betoogde:

Relatie Suriname-Nederland deel 1

Allereerst wil ik de VHP-Nederland die de Jaggernath Lachmon lezing heeft georganiseerd, hartelijk dankzeggen voor de invitatie als gast aanwezig te mogen zijn.

Met veel belangstelling heb ik geluisterd naar de lezing van professor Oostindie over hoe het met de betrekkingen tussen Suriname en Nederland verder moet. 

Als de voorbije jaren sinds de onafhankelijkheid iets hebben aangetoond, dan is het wel, dat de bevolking van beide landen niets heeft gehad aan spanningen in de relatie. 

Pages