De organisatie

Onderstaand een organisatiestructuur van het bestuur van VHP:

 • Hoofdbestuur
 • Advies Raad
 • Wetenschappelijk Bureau
 • Jongeren Raad
 • Media Commissie
 • Commissie Internationale Betrekkingen
 • Dr.Mr.Drs. Jnan Adhin Kennis Instituut
 • Agrarisch Raad
 • Ereleden
 • Bemiddelingscommissie
 • Congresbestuur
 • Gendercommissie
 • Donderdagse inloop vergadering